LOADCELL BONGSHIN LOADCELL BONGSHIN Mr Trường: 0915 325 410 or Ms Loan: 0986 561 893

Loadcell Bongshin DSCK-3T

   Loadcell Bongshin DSCK-3T là loại cảm biến dòng kinh tế, áp dụng trong các nghành công nghiệp đo lường. Loadcell Bongshin DSCK-3T có thiết kế hiện đại, vật liệu chất liệu cao cấp cho độ bền cao. Model DSCK-3T có thể hoạt động liên tục và ổn định. Loadcell DSCK-3T được sản xuất tại Hàn Quốc.
Thông số kỹ thuật:
Model: DSCK-3T
Tải trọng : 3000kg.
Tín hiệu ra : 3.0mV/V ± 0.3%
Cấp bảo vệ : IP 67.
Nhiệt độ hoạt động : -10 ~ 70°C.

DSCK-1T   DSCK-2T   DSCK-3T   DSCK-5T   DSCK-10T   DSCK-20T

SRDS1   SRDS2   SRDS3    MPDSC1   MPDSC2   MPDSC3

BPDSC1   BPDSC2   BPDSC3

CDES-50KG   CDES-100KG   CDES-200KG   CDES-500KG   CDES-1T   CDES-2T

TPCD-50KG   TPCD-100KG   TPCD-200KG   TPCD-500KG   TPCD-1T   TPCD-2T

DBBP-20KG   DBBP-50KG   DBBP-100KG   DBBP-200KG    DBBP-500KG

DBBP-1T   DBBP-2T   DBBP-5T

DSCK-3T CẢM BIẾN Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • LOADCELL BONGSHIN

 • Đăng ngày 14-07-2018 10:15:56 AM - 320 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: DSCK-3T
 • Giá bán: Liên hệ

 • Mr Trường: 0915 325 410 or Ms Loan: 0986 561 893

  Loadcell Bongshin DSCK-3T

     Loadcell Bongshin DSCK-3T là loại cảm biến dòng kinh tế, áp dụng trong các nghành công nghiệp đo lường. Loadcell Bongshin DSCK-3T có thiết kế hiện đại, vật liệu chất liệu cao cấp cho độ bền cao. Model DSCK-3T có thể hoạt động liên tục và ổn định. Loadcell DSCK-3T được sản xuất tại Hàn Quốc.
  Thông số kỹ thuật:
  Model: DSCK-3T
  Tải trọng : 3000kg.
  Tín hiệu ra : 3.0mV/V ± 0.3%
  Cấp bảo vệ : IP 67.
  Nhiệt độ hoạt động : -10 ~ 70°C.

  DSCK-1T   DSCK-2T   DSCK-3T   DSCK-5T   DSCK-10T   DSCK-20T

  SRDS1   SRDS2   SRDS3    MPDSC1   MPDSC2   MPDSC3

  BPDSC1   BPDSC2   BPDSC3

  CDES-50KG   CDES-100KG   CDES-200KG   CDES-500KG   CDES-1T   CDES-2T

  TPCD-50KG   TPCD-100KG   TPCD-200KG   TPCD-500KG   TPCD-1T   TPCD-2T

  DBBP-20KG   DBBP-50KG   DBBP-100KG   DBBP-200KG    DBBP-500KG

  DBBP-1T   DBBP-2T   DBBP-5T


DSCK-1T   DSCK-2T   DSCK-3T   DSCK-5T   DSCK-10T   DSCK-20T

SRDS1   SRDS2   SRDS3    MPDSC1   MPDSC2   MPDSC3

BPDSC1   BPDSC2   BPDSC3

CDES-50KG   CDES-100KG   CDES-200KG   CDES-500KG   CDES-1T   CDES-2T

TPCD-50KG   TPCD-100KG   TPCD-200KG   TPCD-500KG   TPCD-1T   TPCD-2T

DBBP-20KG   DBBP-50KG   DBBP-100KG   DBBP-200KG    DBBP-500KG

DBBP-1T   DBBP-2T   DBBP-5T

OSWA-0.5T   OSWA-1T   OSWA-2T   OSWA-3T   OSWA-5T   OSWB-4KLB

OSWB-2TKLB   OSWB-5TKLB   OSWB-1TKLB   OSWB-10TKLB

OSBKA-0.5T   OSBKA-1T   OSBKA-2T   OSBKA-3T   OSBKA-5T   OSBKA-10T

OSBKA-1KLB   OSBKA-2KLB   OSBKA-4KLB   OSBKA-5KLB   OSBKA-10KLB

OSBKA-20KLB   OSBKE-0.5T   OSBKE-1T   OSBKE-2T   OSBKE-3T   OSBKE-5T

OSBKE-10T   OSBKE-1KLB   OSBKE-2KLB   OSBKE-4KLB   OSBKE-5KLB

OSBKE-10KLB   OSBKE-20KLB   OSBKF-0.5T   OSBKF-1T   OSBKF-2T   OSBKF-3T

OSBKF-5T   OSBKF-10T   OSBKF-1KLB   OSBKF-2KLB   OSBKF-4KLB

OSBKF-5KLB   OSBKF-10KLB   OSBKF-20KLB

OSBHA-0.5T   OSBHA-1T   OSBHA-2T   OSBHA-3T   OSBHA-5T   OSBHA-10T

OSBHA-1KLB   OSBHA-2KLB   OSBHA-3KLB   OSBHA-5KLB   OSBHA-10KLB

OSBHA-20KLB   OSBHB-0.5T   OSBHB-1T   OSBHB-2T   OSBHB-3T   OSBHB-5T

OSBHB-10T   OSBHB-1KLB   OSBHB-2KLB   OSBHB-3KLB   OSBHB-5KLB

OSBHB-10KLB   OSBHB-20KLB   OSBHC-0.5T   OSBHC-1T   OSBHC-2T

OSBHC-3T   OSBHC-5T   OSBHC-10T   OSBHC-1KLB   OSBHC-2KLB

OSBHC-3KLB   OSBHC-5KLB   OSBHC-10KLB   OSBHC-20KLB

OBBH-10kg   OBBH-20kg   OBBH-50kg   OBBH-100kg   OBBH-200kg   OBBH-500kg

BMD11-5T   BMD11-10T   BMD11-15T   BMD12-5T   BMD12-10T   BMD12-15T

BMD21-5T   BMD21-10T   BMD21-15T   BMD22-5T   BMD22-10T   BMD22-15T

BMK11-200KG   BMK11-500KG  BMK11-1T   BMK11-2T   BMK11-3T   BMK11-5T

BMK12-200KG   BMK12-500KG   BMK12-1T   BMK12-2T   BMK12-3T   BMK12-5T

BMK21-200KG   BMK21-500KG   BMK21-1T   BMK21-2T   BMK21-3T   BMK21-5T

BMK22-200KG   BMK22-500KG   BMK22-1T   BMK22-2T   BMK22-3T   BMK22-5T

CDBM-5T  CDBM-10T

CSCK-10T   CSCK-20T   CSCK-30T   CSCK-50T   CSCK-100T

CSDKA-2T   CSDKA-3T   CSDKA-5T   CSDKA-10T   CSDKA-20T

CSDKA-30T

CSDK-1T   CSDK-2T   CSDK-3T   CSDK-5T   CSDK-10T   CSDK-20T

CSDK-30T

CMCS-500KG   CMCS-1T   CMCS-2T   CMCS-5T   CMCS-10T

CWFK-20T   CWFK-50T   CWFK-100T   CWFK-150T   CWFK-200T

CS50-4536KG   CS50-9072KG

CDBH-5T   CDBH-10T  CDBH-15T   CDBH-25T

CDBH-10Klb   CDBH-20Klb   CDBH-30Klb   CDBH-50Klb

CDUP-15T   CDUP-20T   CDUP-25T

BCH-500KG   BCH-1T   BCH-2T   BCH-3T   BCH-5T  BCH-10T  BCH-20T   BCH-30T

BCH-50T   CSDH-30T   CSDH-50T   CSDH-100T

CBES-50KG   CBES-100KG   CBES-200KG   CBES-500KG   CBES-1T   CBES-2T

CBES-3T   CBES-5T   CBES-10T   CBES-20T

OBBS-10KG   OBBS-20KG   OBBS-50KG   OBBS-100KG   OBBS-200KG

OBBS-500KG

OBUH-7KG   OBUH-10KG   OBUH-15KG   OBUH-30KG

OBUH-50KG   OBUH-100KG   OBUHT-7KG   OBUHT-10KG   OBUHT-15KG

OBUHT-30KG   OBUHT-50KG   OBUHT-100KG

OBU-1KG   OBU-3KG   OBU-6KG   OBU-10KG   OBU-25KG   OBU-30KG

OBU-50KG   OBU-100KG   OBU-150KG   OBU-200KG

CCDH-10T   CCDH-20T   CCDH-30T   CCDH-50T   CCDH-100T   CCDH-200T

CCDH-300T   CCDH-500T   CCDHS-10T   CCDHS-20T   CCDHS-30T   CCDHS-50T

CCDHS-100T   CCDHS-200T   CCDHS-300T   CCDHS-500T

CCCM-10T   CCCM-20T   CCCM-30T   CCCM-50T   CCCM-100T   CCCM-200T

CCCM-300T   CCCM-500T   CCDM-10T   CCDM-20T  CCDM-30T   CCDM-50T

CCDM-100T   CCDM-200T   CCDM-300T   CCDM-500T

CRC-500KG   CRC-1T   CRC-2T   CRC-3T   CRC-5T   CRC-10T   CRC-20T

CRU-200KG   CRU-500KG   CRU-1T   CRU-2T   CRU-3T   CRU-5T

CRU-10T   CRU-20T   CRD-200KG   CRD-500KG   CRD-1T   CRD-2T   CRD-3T

CRD-5T   CRD-10T   CRD-20T   CRD-200KG   CRD-500KG   CRD-1   TCRD-2T

CRD-3T   CRD-5T   CRD-10T   CRD-20T

TRU-50KG   TRU-100KG   TRU-200KG   TRU-500KG   TRU-1T   TRU-2T   TRU-3T

TRU-5T   TRU-10T   TRU-20T   TRC-50KG   TRC-100KG   TRC-200KG   TRC-500KG

TRC-1T   TRC-2T   TRC-3T   TRC-5T   TRC-10T   TRC-20T   TRD-50KG   TRD-100KG

TRD-200KG   TRD-500KG   TRD-1T   TRD-2T   TRD-3T   TRD-5T   TRD-10T   TRD-20T

 

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá
HOTLINE
hotline bg Mr Trường:
0915.325.410
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
KD (Call/Zalo): 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com 
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây