Bộ đặt thời gian H3CR-H8L AC200-240
Đăng ngày 11-07-2019 10:19:55 AM

Timer H3CR-H8L AC200-24 M
- Loại Power-OFF delay, size 48x48, 8 chân tròn
- Điện áp cấp: AC200-24 V
- Thời gian cài đặt: 0.05 to 12 phút
- Ngõ ra relay DPDT
- Cấp chính xác ±0.2% FS (full scale)
- Đạt các tiêu chuẩn: UL, CSA, NK, LR, EN61812-1 và dấu CE

- Loại đế cắm: P2CF-08 , P2CF-08-E, P3G-08

Bộ đếm Omron H7HP-AB
Đăng ngày 09-01-2017 02:21:00 AM

Chi tiết sản phẩm 1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-AB Bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian H7HP-AB (màu đen). Nguồn cấp: 100 - 240 VAC 50/60 Hz. Hiển thị: 6 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 15 mm. Input mode: Up/down (individual) | accumulative. Dải đếm: -99999 tới 999999. Dải thời gian: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 s tới 99 h 59 min 59 s. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-AB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-AB 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-AB

Bộ đếm Omron H7HP-A
Đăng ngày 09-01-2017 02:19:53 AM

Chi tiết sản phẩm 1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-A Bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian H7HP-A (màu xám). Nguồn cấp: 100 - 240 VAC 50/60 Hz. Hiển thị: 6 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 15 mm. Input mode: Up/down (individual) | accumulative. Dải đếm: -99999 tới 999999. Dải thời gian: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 s tới 99 h 59 min 59 s. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-A 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-A 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-A

Bộ đếm Omron H7HP
Đăng ngày 09-01-2017 02:18:37 AM

Bộ đếm tổng/thời gian, hiển thị rõ ràng, khả năng kháng được dầu và nước. Màn hình rộng với chiều cao ký tự là 15 mm (6 số) và 12 mm (8 số). Công tắc chuyển đổi giữa hai chế độ đếm tổng và đếm thời gian. Lựa chọn ngõ vào NPN hoặc PNP. Cung cấp cả hai loại reset ngoài và reset bằng tay. Kết nối terminal giúp ngăn ngừa điện giật

Bộ đếm Omron H7GP-TB
Đăng ngày 09-01-2017 02:17:19 AM

Chi tiết sản phẩm 1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-TB Bộ đếm thời gian H7GP-TB (black). Nguồn cấp: 100 - 240 VAC 50/60 Hz. Dải đếm: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 giây tới 99 giờ 59 phút 59 giây. Input mode: Accumulative. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-TB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-TB 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-TB

Bộ đếm Omron H7GP-TD
Đăng ngày 09-01-2017 02:15:58 AM

Chi tiết sản phẩm 1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-TD Bộ đếm thời gian H7GP-TD (light gray). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Dải đếm: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 giây tới 99 giờ 59 phút 59 giây. Input mode: Accumulative. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-TD 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-TD 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-TD

Bộ đếm Omron H7GP-TDB
Đăng ngày 09-01-2017 02:14:51 AM

Chi tiết sản phẩm 1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-TDB Bộ đếm thời gian H7GP-TDB (black). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Dải đếm: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 giây tới 99 giờ 59 phút 59 giây. Input mode: Accumulative. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-TDB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-TDB 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-TDB

Bộ đếm Omron H7GP-CD
Đăng ngày 09-01-2017 02:13:40 AM

Chi tiết sản phẩm 1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-CD Bộ đếm tổng H7GP-CD (Light gray). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Dải đếm: 0 - 999999. Input mode: Tăng. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-CD 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-CD 4.Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-CD

Bộ đếm Omron H7GP-CDB
Đăng ngày 09-01-2017 02:12:22 AM

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-CDB Bộ đếm tổng H7GP-CDB (Black). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Dải đếm: 0 - 999999. Input mode: Tăng. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-CDB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-CDB 4.Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-CDB

Bộ đếm Omron H7GP-T
Đăng ngày 09-01-2017 02:11:13 AM

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H7GP-T Bộ đếm thời gian H7GP-T (Light gray). Nguồn cấp: 100 - 240 VAC 50/60 Hz. Dải đếm: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 giây tới 99 giờ 59 phút 59 giây. Input mode: Accumulative. Reset system: Bên ngoài hoặc bằng tay. Hiển thị: LCD, 6 số, chiều cao ký tự 8.5 mm. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước Bộ đếm Omron H7GP-T 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7GP-T 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7GP-T

Bộ đếm Omron H7HP-C8
Đăng ngày 09-01-2017 02:08:51 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-C8 Bộ đếm tổng H7HP-C8 (màu xám). Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz. Hiển thị: 8 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 12 mm. Input mode: Up/down (individual). Dải đếm: -9999999 tới 99999999. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-C8 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-C8 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-C8

Bộ đếm Omron H7HP-ADB
Đăng ngày 09-01-2017 02:07:15 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-ADB Bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian H7HP-ADB (màu đen). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Hiển thị: 6 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 15 mm. Input mode: Up/down (individual) | accumulative. Dải đếm: -99999 tới 999999. Dải thời gian: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 s tới 99 h 59 min 59 s. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-ADB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-ADB 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-ADB

Bộ đếm Omron H7HP-AD
Đăng ngày 09-01-2017 02:05:04 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-AD Bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian H7HP-AD (màu xám). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Hiển thị: 6 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 15 mm. Input mode: Up/down (individual) | accumulative. Dải đếm: -99999 tới 999999. Dải thời gian: 0.1 tới 99999.9 giờ | 1 s tới 99 h 59 min 59 s. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-AD 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-AD 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-AD

Bộ đếm Omron H7HP-C8B
Đăng ngày 09-01-2017 02:03:03 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-C8B Bộ đếm tổng H7HP-C8B (màu đen). Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz. Hiển thị: 8 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 12 mm. Input mode: Up/down (individual). Dải đếm: -9999999 tới 99999999. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-C8B 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-C8B 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-C8B

Bộ đếm Omron H7HP-C8DB
Đăng ngày 09-01-2017 02:00:13 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-C8DB Bộ đếm tổng H7HP-C8DB (màu đen). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Hiển thị: 8 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 12 mm. Input mode: Up/down (individual). Dải đếm: -9999999 tới 99999999. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-C8DB 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-C8DB 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-C8DB

Bộ đếm Omron H7HP-C8D
Đăng ngày 09-01-2017 01:58:16 AM

1.Mô tả: Bộ đếm Omron H7HP-C8D Bộ đếm tổng H7HP-C8D (màu xám). Nguồn cấp: 12 - 24 VDC. Hiển thị: 8 số 7 đoạn, màn hình LCD, chiều cao ký tự 12 mm. Input mode: Up/down (individual). Dải đếm: -9999999 tới 99999999. Bộ nhớ: EEPROM, ghi xóa 200.000 lần. Reset system: Bên ngoài và bằng tay. Kết nối: Screw terminal. 2. Kích thước 72 x 36 x 66 mm (W x H x D) Bộ đếm Omron H7HP-C8D 3. Nối dây Bộ đếm Omron H7HP-C8D 4. Giản đồ điều khiển Bộ đếm Omron H7HP-C8D

Bộ đếm Omron H8BM-R
Đăng ngày 09-01-2017 01:56:13 AM

1. Mô tả: Bộ đếm Omron H8BM-R H8BM-R là Bộ đếm/định thời để đo lường thời gian và chu kỳ hoạt động của thiết bị, dự báo thời gian bảo trì. Cung cấp tới 9 bộ đếm hoặc bộ tích thời gian (hai chức năng này có thể sử dụng cùng một lúc). Có ngõ ra thông báo thời hạn bảo trì. Hiển thị dự báo trên màn hình, đồng thời cung cấp ngõ ra dừng hoạt động của máy. Các phím số riêng biệt nhằm dễ dàng thay đổi các thiết lập. Nhỏ gọn, kích thước chỉ 72 x 72 x 79 mm. Đầu ra đa năng NPN/PNP. Kết nối trực tiếp với cảm biến 2 dây DC. Tuân theo UL và CSA. 2. Mã đặt hàng Preset stage Nameplate lettering Model 3-stage setting Japanese H8BM-RA English H8BM-RB 1-stage setting Japanese H8BM-RAD English H8BM-RBD

Bộ đếm Omron H8GN
Đăng ngày 09-01-2017 01:53:14 AM

Mô tả: Bộ đếm Omron H8GN H8GN - bộ đếm đặt trước, nhỏ gọn, được trang bị truyền thông. Kích thước chỉ 48 × 24 × 83 mm (W × H × D). Chuyển đổi giữa hai chế độ counter và timer. Trong khi sử dụng chế độ đếm đặt trước, có thể chuyển màn hình qua hiển thị giá trị đếm tổng. Giá trị SV có thể thay đổi bằng các phím ở mặt trước với 4 giá trị lưu sẵn trong bộ nhớ. Tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn UL, CSA và IEC.

Rơ le thời gian
Đăng ngày 17-01-2016 11:09:16 PM

H3CR-A AC100-240/DC100-125

Rơ le thời gian
Đăng ngày 17-01-2016 11:03:00 PM

H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Rơ le thời gian MY4N
Đăng ngày 01-12-2015 11:21:13 PM

Rơ le thời gian MY4N

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây