YT-3400
Đăng ngày 02-01-2017 02:29:14 PM

Giới thiệu: YT-3400 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-3400 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2700
Đăng ngày 02-01-2017 02:26:58 PM

Giới thiệu: YT-2700 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2700 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2600
Đăng ngày 02-01-2017 02:25:31 PM

Giới thiệu: YT-2600 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2600 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2550
Đăng ngày 02-01-2017 02:24:29 PM

Giới thiệu: YT-2550 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2550 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2501
Đăng ngày 02-01-2017 02:22:06 PM

Giới thiệu: YT-2501 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2501 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2500
Đăng ngày 02-01-2017 02:20:24 PM

Giới thiệu: YT-2500 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2500 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2400
Đăng ngày 02-01-2017 02:19:04 PM

Giới thiệu: YT-2400 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2400 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) loại chổng cháy nổ, tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Tích hợp giao thức truyền thông chuẩn HART. Thông số kỹ thuật:

YT-2300
Đăng ngày 02-01-2017 08:18:20 AM

Giới thiệu: YT-2300 series có 2 dòng sản phẩm cho cơ cấu truyền động(actuator) dạng thẳng lên xuống và dạng xoay. YT-2300 là bộ điều khiển thông minh(smart postitoner) tự động tính toán và điều khiển hành trình van, theo tín hiệu đầu vào 4-20mA, với tín hiệu setpoint từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển tích hợp hệ điều khiển vi xử lý tối ưu hoá trong quá trình điều khiển, thay đổi, cài đặt thông số cho hệ thống. Đặc điểm kỹ thuật: - Tự động hiệu chỉnh - Tích hợp màn hình LCD cho phép người sử dụng kiểm tra, theo dõi vị trí góc mở, giám sát trạng thái hoạt động của Positioner. - Bộ điều khiển vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi có sự thay đổi đột suất của áp lực đầu vào, hoặc môi trường có độ rung lớn. - Cách thức căn chỉnh, Calibration dễ dàng - Có bộ điều khiển size nhỏ phù hợp với cơ cấu truyền động(actuator) loại nhỏ. - Tiêu thụ khí tiết kiệm dẫn đến giá thành chi phí hoạt động giảm. - Có thể tách rời dải điều chỉnh 4-12mA và 12-20mA - Tích hợp bộ điều khiển PID - Đưa ra trạng thái cảnh báo, lỗi sự cố. - Có thể thay thế và sửa chữa dễ dàng, vì toàn bộ thiết kế dưới dạng môđun - Tích hợp giao thức truyền thông giao thức HART Thông số kỹ thuật:

YT-1050 (YTC)
Đăng ngày 02-01-2017 08:15:44 AM

Giới thiệu: YT-1050 là bộ điều khiển vị trí van tuyến tính dạng điện-khí nén thuộc họ sản phẩm YT-1000 series. Sử dụng để điều khiển cơ cấu truyền động(actuator) của van với cơ cấu hoạt động dạng xoay hoặc dạng thẳng hoạt động lên xuống. Sử dụng tín hiệu đầu vào điều khiển điện một chiều 4-20mA. Vật liệu chế tao bằng thép chống rỉ, sản phẩm phù hợp với vị trí lắp đặt trong môi trường khắc nghiệt (hoá chất). Đặc điểm kỹ thuật: - Điều chỉnh vị trí 0 và vị trí góc định vị dễ dàng, đơn giản - Được thiết kế sử dụng trong môi trường có độ rung cao - Độ bền đã được thử nghiệm ít nhất là 1 triệu lần. - Thời gian đáp ứng nhanh, chính xác. - Kinh tế vì tiêu thụ tiết kiệm khí. - Có thể thay đổi quay thuận ngược dễ dàng, tác động nhanh - Nếu sử dụng cần tín hiệu phản hồi 4-20mA cho bộ điều khiển cần thêm option cho đầu ra tín hiệu 4-20mA Thông số kỹ thuật:

YT-1000R (YTC)
Đăng ngày 02-01-2017 08:13:25 AM

Giới thiệu: YT-1000R là bộ điều khiển vị trí van tuyến tính dạng điện-khí nén. Sử dụng để điều khiển cơ cấu truyền động(actuator) của van cơ cấu hoạt động dạng xoay (ví dụ van cấp nước với cơ cấu hành trình hoạt động dạng xoay cho van bướm) mục tiêu nhằm đều khiển vị trí mở van theo ý muốn thông qua tín hiệu đầu vào điều khiển điện một chiều 4-20mA. Đặc điểm kỹ thuật: - Điều chỉnh vị trí 0 và vị trí góc định vị dễ dàng, đơn giản - Được thiết kế sử dụng trong môi trường có độ rung cao - Độ bền đã được thử nghiệm ít nhất là 1 triệu lần. - Thời gian đáp ứng nhanh, chính xác. - Kinh tế vì tiêu thụ tiết kiệm khí. - Có thể thay đổi quay thuận ngược dễ dàng, tác động nhanh - Nếu sử dụng cần tín hiệu phản hồi 4-20mA cho bộ điều khiển cần thêm option cho đầu ra tín hiệu 4-20mA Thông số kỹ thuật:

YT-1200R
Đăng ngày 02-01-2017 08:11:13 AM

Giới thiệu: YT-1200R là bộ điều khiển van tuyến tính dạng điện-khí nén. Sử dụng để điều khiển cho cơ cấu truyền động(actuator) của van với cơ cấu hoạt động dạng xoay (ví dụ van cấp nước với cơ cấu hành trình dạng xoay cho van bướm) mục tiêu nhằm đều khiển vị trí mở van theo ý muốn thông qua tín hiệu đầu vào điều khiển điện một chiều 4-20mA. Đặc điểm kỹ thuật: - Điều chỉnh vị trí 0 và vị trí góc định vị dễ dàng, đơn giản - Được thiết kế sử dụng trong môi trường có độ rung cao - Độ bền đã được thử nghiệm ít nhất là 1 triệu lần. - Thời gian đáp ứng nhanh, chính xác. - Kinh tế vì tiêu thụ tiết kiệm khí. - Có thể thay đổi quay thuận ngược dễ dàng, tác động nhanh - Nếu sử dụng cần tín hiệu phản hồi 4-20mA cho bộ điều khiển cần thêm option cho đầu ra tín hiệu 4-20mA Thông số kỹ thuật:

YT-1200L
Đăng ngày 02-01-2017 08:09:49 AM

Giới thiệu: YT-1200L là bộ điều khiển van tuyến tính dạng khí nén-khí nén. Sử dụng để điều khiển cơ cấu truyền động(actuator) của van cơ cấu dạng thẳng (ví dụ van cấp hơi với cơ cấu hành trình dạng thẳng lên xuống) mục tiêu nhằm đều khiển vị trí mở van theo ý muốn thông qua tín hiệu đầu vào điều khiển áp suất khí nén 0.2 – 1.0 bar. Mục tiêu sử dụng cho các vị trí trong môi trường cần chống nhiễu tốt, tín hiệu đều khiển cần kéo xa. Đặc điểm kỹ thuật: - Điều chỉnh vị trí 0 và vị trí góc định vị dễ dàng, đơn giản - Không bị ảnh hưởng bởi tần số nhiễu từ 0-200Hz - Thiết bị có thể đều chỉnh góc mở bằng điện hoặc bằng tay. - Nếu sử dụng cần tín hiệu phản hồi 4-20mA cho bộ điều khiển cần thêm option. Thông số kỹ thuật:

YT-1000L (YTC)
Đăng ngày 02-01-2017 08:07:27 AM

Giới thiệu: YT-1000L là bộ điều khiển vị trí van tuyến tính dạng điện-khí nén. Sử dụng để điều khiển cơ cấu truyền động(actuator) của van cơ cấu hoạt động dạng thẳng (ví dụ van cấp hơi với cơ cấu hành trình hoạt động dạng thẳng chuyển động lên xuống) mục tiêu nhằm đều khiển vị trí mở van theo ý muốn thông qua tín hiệu đầu vào điều khiển điện một chiều 4-20mA. Đặc điểm kỹ thuật: - Điều chỉnh vị trí 0 và vị trí góc định vị dễ dàng, đơn giản - Không bị ảnh hưởng bởi tần số nhiễu từ 0-200Hz - Thiết bị có thể đều chỉnh góc mở bằng điện hoặc bằng tay. - Nếu sử dụng cần tín hiệu phản hồi 4-20mA cho bộ điều khiển cần thêm option. Thông số kỹ thuật:

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây