CẢM BIÊN TỪ - PROXIMITY SENSOR PRT08-__DO/DC CẢM BIÊN TỪ - PROXIMITY SENSOR PRT08-__DO/DC

Loại

Hình trụ phi 8 mm

Nguồn cấp

Loại DC 2 dây: 12-24VDC

Khoảng cách phát hiện

1.5 mm

Độ trễ

Tối đa 10% khoảng cách phát hiện

Vật phát hiện

Kim loại có từ tính

Vật phát hiện chuẩn

Sắt,8x8x1mm

Tần số đáp ứng

1.5KHz

Ngõ ra điều khiển

DC 2 dây: thường mở

Chỉ thị

Đèn Led đỏ

Chức năng bảo vệ

Mạch bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải

Kiểu đấu nối

Cáp liền 2M

Phụ kiện

Đai ốc

Cấp bảo vệ

IP67

Tiêu chuẩn

IEC

1
PRT12-__DO/DC
Tròn, Ø 12mm Khoảng cách phát hiện 2mm/ 4nmm, 12-
24VDC, 2 dây
2 PRT18-__DO/DC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
24VDC, 2 dây
3 PRT30-__DO/DC   Tròn, F30mm Khoảng cách phát hiện 10mm/ 15mm, 12-
24VDC, 2 dây
4 PSNT17-5DO/DC   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 2
dây
5 PR08-__DN/DP   Tròn, Ø 8mm Khoảng cách 1.5mm/ 2mm, 12-24VDC, 3 dây
5 PR12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC, 3 dây
6 PR18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC, 3 dây
7 PR30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
8 PRL12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Loại dài, khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC,
3 dây
9 PRL18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Loại dài, khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC,
3 dây
10 PRL30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Loại dài, khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-
24VDC, 3 dây
11 PRCM12-__DN/DP  
12 PRCMT12-__DO/DC  
13 PRCM18-__DN/DP  
  PRCML18-__DN/DP  
14 PRCM30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Sử dụng cáp nối, khoảng cách 10mm/ 15mm,
3 dây
15 PS12-__DN/DP   Vuông 12mm Khoảng cách phát hiện 4mm, 12-24VDC, 3 dây
16 PSN17-__DN/DP   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
24VDC, 3 dây
17 PSN25-5DN/DP   vuông 25mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 3 dây
18 PSN30-__DN/DP   Vuông 30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
19 PSN40-__DN/DP   Vuông 40mm Khoảng cách phát hiện 20mm, 12-24VDC, 3
dây
20 PS50-__30DN/DP   Vuông 50mm Khoảng cách phát hiện 30mm, 12-24VDC, 3
dây
21 AS80-__50DN3/DP3   Vuông 80mm Khoảng cách phát hiện 50mm, 12-24VDC, 4
dây
22 PFI25-8DN/DP   Vuông, dẹp
25mm
Khoảng cách phát hiện 8mm, 12-24VDC, 3
dây
23 PR12-__AO/AC   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 100-240VAC, 2 dây
24 PR18-__AO/AC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 100-240VAC, 2 dây
25 PR30-__AO/AC   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 100-240VAC, 2
dây
26 PSN25-5AO   Khoảng cách phát hiện 5mm, 100-240VAC, 2
dây
26 PSN25-5A  
27 PSN30-__AO/AC   Khoảng cách phát hiện 10mm/15mm, 100-
240VAC, 2 dây
28 PSN40-20AO/AC   Khoảng cách phát hiện 20mm, 100-240VAC, 2
dây
29 CID2-2   Cáp nối thẳng, 2 dây, dài 2m
30 CID3-2   Cáp nối thẳng, 3 dây, dài 2m
31 CLD3-2   Cáp nối hình L, 3 dây, dài 2m
32 C1D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối thẳng, dây dài 2m
33 C2D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối hình L, dài 2m

 
PRT08-__DO/DC AUTONICS Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • CẢM BIÊN TỪ - PROXIMITY SENSOR PRT08-__DO/DC

 • Đăng ngày 21-01-2019 04:57:52 PM - 712 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • Loại

  Hình trụ phi 8 mm

  Nguồn cấp

  Loại DC 2 dây: 12-24VDC

  Khoảng cách phát hiện

  1.5 mm

  Độ trễ

  Tối đa 10% khoảng cách phát hiện

  Vật phát hiện

  Kim loại có từ tính

  Vật phát hiện chuẩn

  Sắt,8x8x1mm

  Tần số đáp ứng

  1.5KHz

  Ngõ ra điều khiển

  DC 2 dây: thường mở

  Chỉ thị

  Đèn Led đỏ

  Chức năng bảo vệ

  Mạch bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải

  Kiểu đấu nối

  Cáp liền 2M

  Phụ kiện

  Đai ốc

  Cấp bảo vệ

  IP67

  Tiêu chuẩn

  IEC

  1
  PRT12-__DO/DC
  Tròn, Ø 12mm Khoảng cách phát hiện 2mm/ 4nmm, 12-
  24VDC, 2 dây
  2 PRT18-__DO/DC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
  24VDC, 2 dây
  3 PRT30-__DO/DC   Tròn, F30mm Khoảng cách phát hiện 10mm/ 15mm, 12-
  24VDC, 2 dây
  4 PSNT17-5DO/DC   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 2
  dây
  5 PR08-__DN/DP   Tròn, Ø 8mm Khoảng cách 1.5mm/ 2mm, 12-24VDC, 3 dây
  5 PR12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC, 3 dây
  6 PR18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC, 3 dây
  7 PR30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
  8 PRL12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Loại dài, khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC,
  3 dây
  9 PRL18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Loại dài, khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC,
  3 dây
  10 PRL30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Loại dài, khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-
  24VDC, 3 dây
  11 PRCM12-__DN/DP  
  12 PRCMT12-__DO/DC  
  13 PRCM18-__DN/DP  
    PRCML18-__DN/DP  
  14 PRCM30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Sử dụng cáp nối, khoảng cách 10mm/ 15mm,
  3 dây
  15 PS12-__DN/DP   Vuông 12mm Khoảng cách phát hiện 4mm, 12-24VDC, 3 dây
  16 PSN17-__DN/DP   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
  24VDC, 3 dây
  17 PSN25-5DN/DP   vuông 25mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 3 dây
  18 PSN30-__DN/DP   Vuông 30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
  19 PSN40-__DN/DP   Vuông 40mm Khoảng cách phát hiện 20mm, 12-24VDC, 3
  dây
  20 PS50-__30DN/DP   Vuông 50mm Khoảng cách phát hiện 30mm, 12-24VDC, 3
  dây
  21 AS80-__50DN3/DP3   Vuông 80mm Khoảng cách phát hiện 50mm, 12-24VDC, 4
  dây
  22 PFI25-8DN/DP   Vuông, dẹp
  25mm
  Khoảng cách phát hiện 8mm, 12-24VDC, 3
  dây
  23 PR12-__AO/AC   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 100-240VAC, 2 dây
  24 PR18-__AO/AC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 100-240VAC, 2 dây
  25 PR30-__AO/AC   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 100-240VAC, 2
  dây
  26 PSN25-5AO   Khoảng cách phát hiện 5mm, 100-240VAC, 2
  dây
  26 PSN25-5A  
  27 PSN30-__AO/AC   Khoảng cách phát hiện 10mm/15mm, 100-
  240VAC, 2 dây
  28 PSN40-20AO/AC   Khoảng cách phát hiện 20mm, 100-240VAC, 2
  dây
  29 CID2-2   Cáp nối thẳng, 2 dây, dài 2m
  30 CID3-2   Cáp nối thẳng, 3 dây, dài 2m
  31 CLD3-2   Cáp nối hình L, 3 dây, dài 2m
  32 C1D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối thẳng, dây dài 2m
  33 C2D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối hình L, dài 2m

   


Loại

Hình trụ phi 8 mm

Nguồn cấp

Loại DC 2 dây: 12-24VDC

Khoảng cách phát hiện

1.5 mm

Độ trễ

Tối đa 10% khoảng cách phát hiện

Vật phát hiện

Kim loại có từ tính

Vật phát hiện chuẩn

Sắt,8x8x1mm

Tần số đáp ứng

1.5KHz

Ngõ ra điều khiển

DC 2 dây: thường mở

Chỉ thị

Đèn Led đỏ

Chức năng bảo vệ

Mạch bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải

Kiểu đấu nối

Cáp liền 2M

Phụ kiện

Đai ốc

Cấp bảo vệ

IP67

Tiêu chuẩn

IEC

1
PRT12-__DO/DC
Tròn, Ø 12mm Khoảng cách phát hiện 2mm/ 4nmm, 12-
24VDC, 2 dây
2 PRT18-__DO/DC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
24VDC, 2 dây
3 PRT30-__DO/DC   Tròn, F30mm Khoảng cách phát hiện 10mm/ 15mm, 12-
24VDC, 2 dây
4 PSNT17-5DO/DC   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 2
dây
5 PR08-__DN/DP   Tròn, Ø 8mm Khoảng cách 1.5mm/ 2mm, 12-24VDC, 3 dây
5 PR12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC, 3 dây
6 PR18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC, 3 dây
7 PR30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
8 PRL12-__DN/DP   Tròn, Ø 12mm Loại dài, khoảng cách 2mm/ 4mm, 12-24VDC,
3 dây
9 PRL18-__DN/DP   Tròn, Ø 18mm Loại dài, khoảng cách 5mm/ 8mm, 12-24VDC,
3 dây
10 PRL30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Loại dài, khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-
24VDC, 3 dây
11 PRCM12-__DN/DP  
12 PRCMT12-__DO/DC  
13 PRCM18-__DN/DP  
  PRCML18-__DN/DP  
14 PRCM30-__DN/DP   Tròn, Ø30mm Sử dụng cáp nối, khoảng cách 10mm/ 15mm,
3 dây
15 PS12-__DN/DP   Vuông 12mm Khoảng cách phát hiện 4mm, 12-24VDC, 3 dây
16 PSN17-__DN/DP   Vuông 17mm Khoảng cách phát hiện 5mm/ 8mm, 12-
24VDC, 3 dây
17 PSN25-5DN/DP   vuông 25mm Khoảng cách phát hiện 5mm, 12-24VDC, 3 dây
18 PSN30-__DN/DP   Vuông 30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 12-24VDC, 3 dây
19 PSN40-__DN/DP   Vuông 40mm Khoảng cách phát hiện 20mm, 12-24VDC, 3
dây
20 PS50-__30DN/DP   Vuông 50mm Khoảng cách phát hiện 30mm, 12-24VDC, 3
dây
21 AS80-__50DN3/DP3   Vuông 80mm Khoảng cách phát hiện 50mm, 12-24VDC, 4
dây
22 PFI25-8DN/DP   Vuông, dẹp
25mm
Khoảng cách phát hiện 8mm, 12-24VDC, 3
dây
23 PR12-__AO/AC   Tròn, Ø 12mm Khoảng cách 2mm/ 4mm, 100-240VAC, 2 dây
24 PR18-__AO/AC   Tròn, Ø 18mm Khoảng cách 5mm/ 8mm, 100-240VAC, 2 dây
25 PR30-__AO/AC   Tròn, Ø30mm Khoảng cách 10mm/ 15mm, 100-240VAC, 2
dây
26 PSN25-5AO   Khoảng cách phát hiện 5mm, 100-240VAC, 2
dây
26 PSN25-5A  
27 PSN30-__AO/AC   Khoảng cách phát hiện 10mm/15mm, 100-
240VAC, 2 dây
28 PSN40-20AO/AC   Khoảng cách phát hiện 20mm, 100-240VAC, 2
dây
29 CID2-2   Cáp nối thẳng, 2 dây, dài 2m
30 CID3-2   Cáp nối thẳng, 3 dây, dài 2m
31 CLD3-2   Cáp nối hình L, 3 dây, dài 2m
32 C1D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối thẳng, dây dài 2m
33 C2D4-2   Cáp nối loại 2 đầu nối hình L, dài 2m

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây