CXV/FRT-3x150+1x95-0,6/1kv CXV/FRT-3x150+1x95-0,6/1kv

CXV/FRT – 0,6/1KV


CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR-PVC

TỔNG QUAN


•Cáp chậm cháy CXV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
•Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG


•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60332-1,3
•BS 4066-1,3

NHẬN BIẾT LÕI


•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC


Cap_chong_chay-13

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
 • Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
 • The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
 • Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
 • The cables must self-extinguish after removing the fire source.

 

5.1 – CÁP CXV/FRT - 1 ĐẾN 4 LÕI.                      CXV/FRT CABLE – 1 TO 4 CORES.  

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu

 Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

   Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

     Structure

   Approx. conductor

diameter

Max. DC resistance at   200C

  Nominal thickness of insulation

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

1,5

7/0,52

1,56

12,10

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

5,8

10,7

11,2

12,0

47

151

170

198

2,5

7/0,67

2,01

7,41

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

6,2

11,6

12,2

13,1

60

188

216

256

4

7/0,85

2,55

4,61

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

6,8

12,7

13,3

14,4

78

239

282

338

6

7/1,04

3,12

3,08

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

7,3

13,8

14,6

15,7

101

302

362

441

10

7/1,35

4,05

1,83

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

8,3

15,7

16,6

18,0

147

424

520

642

16

CC

4,75

1,15

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

9,0

16,3

17,3

18,9

203

460

615

787

25

CC

6,0

0,727

0,9

1,4

1,8

1,8

1,8

10,6

19,6

20,8

22,9

303

686

929

1196

35

CC

7,1

0,524

0,9

1,4

1,8

1,8

1,8

11,7

21,8

23,2

25,5

400

899

1230

1593

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,4

1,8

1,8

1,9

13,1

24,6

26,2

29,1

525

1177

1622

2121

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,4

1,8

1,9

2,0

14,9

28,2

30,3

33,7

729

1625

2273

2977

95

CC

11,7

0,193

1,1

1,5

2,0

2,0

2,1

16,9

32,2

34,4

38,2

990

2205

3077

4037

120

CC

13,1

0,153

1,2

1,5

2,1

2,1

2,3

18,5

35,6

38,1

42,5

1230

2748

3844

5066

150

CC

14,7

0,124

1,4

1,6

2,2

2,3

2,4

20,7

39,8

42,8

48,0

1517

3387

4761

6257

185

CC

16,4

0,0991

1,6

1,6

2,3

2,4

2,6

22,8

44,2

47,9

53,4

1877

4201

5923

7800

240

CC

18,6

0,0754

1,7

1,7

2,5

2,6

2,8

25,4

49,8

53,5

59,6

2436

5450

7688

10127

300

CC

21,1

0,0601

1,8

1,8

2,7

2,8

3,0

28,3

55,6

59,8

66,6

3037

6800

9596

12639

400

CC

24,2

0,0470

2,0

1,9

2,9

3,1

3,3

32,0

63,0

68,3

76,0

3861

8657

12263

16142

500

CC

27,0

0,0366

2,2

2,0

-

-

-

35,4

-

-

-

4918

-

-

-

630

CC

30,8

0,0283

2,4

2,2

-

-

-

40,0

-

-

-

6336

-

-

-

– CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.2 - CÁP CXV/FRT - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.  CXV/FRT CABLE – 3 PHASE +       1 NEUTRAL CORES.

 

Mặt cắt danh định

 

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Chiều dày vỏ danh định

  Đường kính  tổng gần đúng

(*)

 

  Khối lượng   cáp gần đúng

(*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng

(*)

Chiều dày

cách điện danh định

Điện trở DC

tối đa

ở 200C

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng

 (*)

Chiều dày

cách điện danh định

Điện trở DC

 tối đa

 ở 200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal

area

Structure

 Approx. conductor  diameter

 Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of sheath

Approx. overall diameter

Approx. mass

 

mm2

N0/mm

mm

mm

/km

mm2

N0/mm

mm

mm

/km

mm

mm

kg/km

3x4 + 1x2,5

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

1,8

14,0

318

3x6 + 1x4

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

1,8

15,4

415

3x10 + 1x6

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

1,8

17,4

592

3x16 + 1x10

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

1,8

19,9

850

3x25 + 1x16

25

CC

6,0

0,9

0,727

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,8

21,9

1093

3x35 + 1x16

35

CC

7,1

0,9

0,524

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,8

23,9

1388

3x35 + 1x25

35

CC

7,1

0,9

0,524

25

CC

6,0

0,9

0,727

1,8

24,9

1493

3x50 + 1x25

50

CC

8,3

1,0

0,387

25

CC

6,0

0,9

0,727

1,8

27,4

1871

3x50 + 1x35

50

CC

8,3

1,0

0,387

35

CC

7,1

0,9

0,524

1,8

28,1

1971

3x70 + 1x35

70

CC

9,9

1,1

0,268

35

CC

7,1

0,9

0,524

1,9

31,5

2617

3x70 + 1x50

70

CC

9,9

1,1

0,268

50

CC

8,3

1,0

0,387

2,0

32,6

2762

3x95 + 1x50

95

CC

11,7

1,1

0,193

50

CC

8,3

1,0

0,387

2,1

36,1

3556

3x95 + 1x70

95

CC

11,7

1,1

0,193

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,1

37,1

3773

3x120 + 1x70

120

CC

13,1

1,2

0,153

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,2

40,3

4531

3x120 + 1x95

120

CC

13,1

1,2

0,153

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,2

41,3

4796

3x150 + 1x70

150

CC

14,7

1,4

0,124

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,3

44,1

5411

3x150 + 1x95

150

CC

14,7

1,4

0,124

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,4

45,8

5711

3x185 + 1x95

185

CC

16,4

1,6

0,0991

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,5

49,8

6845

3x185 + 1x120

185

CC

16,4

1,6

0,0991

120

CC

13,1

1,2

0,153

2,5

50,8

7102

3x240 + 1x120

240

CC

18,6

1,7

0,0754

120

CC

13,1

1,2

0,153

2,7

55,5

8843

3x240 + 1x150

240

CC

18,6

1,7

0,0754

150

CC

14,7

1,4

0,124

2,7

56,7

9145

3x240 + 1x185

240

CC

18,6

1,7

0,0754

185

CC

16,4

1,6

0,0991

2,8

58,2

9553

3x300 + 1x150

300

CC

21,1

1,8

0,0601

150

CC

14,7

1,4

0,124

2,9

62,0

11015

3x300 + 1x185

300

CC

21,1

1,8

0,0601

185

CC

16,4

1,6

0,0991

2,9

63,3

11403

3x400 + 1x185

400

CC

24,2

2,0

0,047

185

CC

16,4

1,6

0,0991

3,1

70,4

14003

3x400 + 1x240

400

CC

24,2

2,0

0,047

240

CC

18,6

1,7

0,0754

3,2

72,1

14624

– CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

CXV/FRT-3x150+1x95-0,6/1kv DÂY VÀ CÁP ĐIỆN Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • CXV/FRT-3x150+1x95-0,6/1kv

 • Đăng ngày 11-03-2019 03:57:59 PM - 685 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • CXV/FRT – 0,6/1KV


  CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR-PVC

  TỔNG QUAN


  •Cáp chậm cháy CXV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
  •Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

  TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG


  •TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  •TCVN 6612 / IEC 60228
  •IEC 60332-1,3
  •BS 4066-1,3

  NHẬN BIẾT LÕI


  •Bằng băng màu:
  + Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
  + Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
  không băng màu.
  • Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

  CẤU TRÚC


  Cap_chong_chay-13

  ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
  • Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
  • The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
  • Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
  • The cables must self-extinguish after removing the fire source.

   

  5.1 – CÁP CXV/FRT - 1 ĐẾN 4 LÕI.                      CXV/FRT CABLE – 1 TO 4 CORES.  

   

  Ruột dẫn-Conductor

  Chiều dày cách điện danh định

  Chiều dày vỏ

  danh định

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường kính tổng

  gần đúng (*)

  Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx. mass

  Tiết diện

  danh định

  Kết cấu

   Đường kính ruột dẫn

  gần đúng (*)

     Điện trở DC tối đa ở 200C

  Nominal

  area

       Structure

     Approx. conductor

  diameter

  Max. DC resistance at   200C

    Nominal thickness of insulation

  1

  Lõi

  2

  Lõi

  3

  Lõi

  4

  Lõi

  1

  Lõi

  2

  Lõi

  3

  Lõi

  4

  Lõi

  1

  Lõi

  2

  Lõi

  3

  Lõi

  4

  Lõi

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  core

  mm2

  N0 /mm

  mm

  Ω/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  1,5

  7/0,52

  1,56

  12,10

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  5,8

  10,7

  11,2

  12,0

  47

  151

  170

  198

  2,5

  7/0,67

  2,01

  7,41

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  6,2

  11,6

  12,2

  13,1

  60

  188

  216

  256

  4

  7/0,85

  2,55

  4,61

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  6,8

  12,7

  13,3

  14,4

  78

  239

  282

  338

  6

  7/1,04

  3,12

  3,08

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  7,3

  13,8

  14,6

  15,7

  101

  302

  362

  441

  10

  7/1,35

  4,05

  1,83

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  8,3

  15,7

  16,6

  18,0

  147

  424

  520

  642

  16

  CC

  4,75

  1,15

  0,7

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  9,0

  16,3

  17,3

  18,9

  203

  460

  615

  787

  25

  CC

  6,0

  0,727

  0,9

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  10,6

  19,6

  20,8

  22,9

  303

  686

  929

  1196

  35

  CC

  7,1

  0,524

  0,9

  1,4

  1,8

  1,8

  1,8

  11,7

  21,8

  23,2

  25,5

  400

  899

  1230

  1593

  50

  CC

  8,3

  0,387

  1,0

  1,4

  1,8

  1,8

  1,9

  13,1

  24,6

  26,2

  29,1

  525

  1177

  1622

  2121

  70

  CC

  9,9

  0,268

  1,1

  1,4

  1,8

  1,9

  2,0

  14,9

  28,2

  30,3

  33,7

  729

  1625

  2273

  2977

  95

  CC

  11,7

  0,193

  1,1

  1,5

  2,0

  2,0

  2,1

  16,9

  32,2

  34,4

  38,2

  990

  2205

  3077

  4037

  120

  CC

  13,1

  0,153

  1,2

  1,5

  2,1

  2,1

  2,3

  18,5

  35,6

  38,1

  42,5

  1230

  2748

  3844

  5066

  150

  CC

  14,7

  0,124

  1,4

  1,6

  2,2

  2,3

  2,4

  20,7

  39,8

  42,8

  48,0

  1517

  3387

  4761

  6257

  185

  CC

  16,4

  0,0991

  1,6

  1,6

  2,3

  2,4

  2,6

  22,8

  44,2

  47,9

  53,4

  1877

  4201

  5923

  7800

  240

  CC

  18,6

  0,0754

  1,7

  1,7

  2,5

  2,6

  2,8

  25,4

  49,8

  53,5

  59,6

  2436

  5450

  7688

  10127

  300

  CC

  21,1

  0,0601

  1,8

  1,8

  2,7

  2,8

  3,0

  28,3

  55,6

  59,8

  66,6

  3037

  6800

  9596

  12639

  400

  CC

  24,2

  0,0470

  2,0

  1,9

  2,9

  3,1

  3,3

  32,0

  63,0

  68,3

  76,0

  3861

  8657

  12263

  16142

  500

  CC

  27,0

  0,0366

  2,2

  2,0

  -

  -

  -

  35,4

  -

  -

  -

  4918

  -

  -

  -

  630

  CC

  30,8

  0,0283

  2,4

  2,2

  -

  -

  -

  40,0

  -

  -

  -

  6336

  -

  -

  -

  – CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

   

  5.2 - CÁP CXV/FRT - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.  CXV/FRT CABLE – 3 PHASE +       1 NEUTRAL CORES.

   

  Mặt cắt danh định

   

  Lõi pha – Phase conductor

  Lõi trung tính – Neutral conductor

  Chiều dày vỏ danh định

    Đường kính  tổng gần đúng

  (*)

   

    Khối lượng   cáp gần đúng

  (*)

   

  Tiết diện

  danh định

  Kết

  cấu

  Đường kính

  ruột dẫn

  gần đúng

  (*)

  Chiều dày

  cách điện danh định

  Điện trở DC

  tối đa

  ở 200C

  Tiết diện

  danh định

  Kết

  cấu

  Đường kính

  ruột dẫn

  gần đúng

   (*)

  Chiều dày

  cách điện danh định

  Điện trở DC

   tối đa

   ở 200C

  Nominal

  Area

  Nominal

  area

  Structure

  Approx. conductor  diameter

  Nominal thickness of insulation

  Max. DC resistance at 200C

  Nominal

  area

  Structure

   Approx. conductor  diameter

   Nominal thickness of insulation

  Max. DC resistance at 200C

  Nominal thickness of sheath

  Approx. overall diameter

  Approx. mass

   

  mm2

  N0/mm

  mm

  mm

  /km

  mm2

  N0/mm

  mm

  mm

  /km

  mm

  mm

  kg/km

  3x4 + 1x2,5

  4

  7/0,85

  2,55

  0,7

  4,61

  2,5

  7/0,67

  2,01

  0,7

  7,41

  1,8

  14,0

  318

  3x6 + 1x4

  6

  7/1,04

  3,12

  0,7

  3,08

  4

  7/0,85

  2,55

  0,7

  4,61

  1,8

  15,4

  415

  3x10 + 1x6

  10

  7/1,35

  4,05

  0,7

  1,83

  6

  7/1,04

  3,12

  0,7

  3,08

  1,8

  17,4

  592

  3x16 + 1x10

  16

  7/1,70

  5,10

  0,7

  1,15

  10

  7/1,35

  4,05

  0,7

  1,83

  1,8

  19,9

  850

  3x25 + 1x16

  25

  CC

  6,0

  0,9

  0,727

  16

  CC

  4,75

  0,7

  1,15

  1,8

  21,9

  1093

  3x35 + 1x16

  35

  CC

  7,1

  0,9

  0,524

  16

  CC

  4,75

  0,7

  1,15

  1,8

  23,9

  1388

  3x35 + 1x25

  35

  CC

  7,1

  0,9

  0,524

  25

  CC

  6,0

  0,9

  0,727

  1,8

  24,9

  1493

  3x50 + 1x25

  50

  CC

  8,3

  1,0

  0,387

  25

  CC

  6,0

  0,9

  0,727

  1,8

  27,4

  1871

  3x50 + 1x35

  50

  CC

  8,3

  1,0

  0,387

  35

  CC

  7,1

  0,9

  0,524

  1,8

  28,1

  1971

  3x70 + 1x35

  70

  CC

  9,9

  1,1

  0,268

  35

  CC

  7,1

  0,9

  0,524

  1,9

  31,5

  2617

  3x70 + 1x50

  70

  CC

  9,9

  1,1

  0,268

  50

  CC

  8,3

  1,0

  0,387

  2,0

  32,6

  2762

  3x95 + 1x50

  95

  CC

  11,7

  1,1

  0,193

  50

  CC

  8,3

  1,0

  0,387

  2,1

  36,1

  3556

  3x95 + 1x70

  95

  CC

  11,7

  1,1

  0,193

  70

  CC

  9,9

  1,1

  0,268

  2,1

  37,1

  3773

  3x120 + 1x70

  120

  CC

  13,1

  1,2

  0,153

  70

  CC

  9,9

  1,1

  0,268

  2,2

  40,3

  4531

  3x120 + 1x95

  120

  CC

  13,1

  1,2

  0,153

  95

  CC

  11,7

  1,1

  0,193

  2,2

  41,3

  4796

  3x150 + 1x70

  150

  CC

  14,7

  1,4

  0,124

  70

  CC

  9,9

  1,1

  0,268

  2,3

  44,1

  5411

  3x150 + 1x95

  150

  CC

  14,7

  1,4

  0,124

  95

  CC

  11,7

  1,1

  0,193

  2,4

  45,8

  5711

  3x185 + 1x95

  185

  CC

  16,4

  1,6

  0,0991

  95

  CC

  11,7

  1,1

  0,193

  2,5

  49,8

  6845

  3x185 + 1x120

  185

  CC

  16,4

  1,6

  0,0991

  120

  CC

  13,1

  1,2

  0,153

  2,5

  50,8

  7102

  3x240 + 1x120

  240

  CC

  18,6

  1,7

  0,0754

  120

  CC

  13,1

  1,2

  0,153

  2,7

  55,5

  8843

  3x240 + 1x150

  240

  CC

  18,6

  1,7

  0,0754

  150

  CC

  14,7

  1,4

  0,124

  2,7

  56,7

  9145

  3x240 + 1x185

  240

  CC

  18,6

  1,7

  0,0754

  185

  CC

  16,4

  1,6

  0,0991

  2,8

  58,2

  9553

  3x300 + 1x150

  300

  CC

  21,1

  1,8

  0,0601

  150

  CC

  14,7

  1,4

  0,124

  2,9

  62,0

  11015

  3x300 + 1x185

  300

  CC

  21,1

  1,8

  0,0601

  185

  CC

  16,4

  1,6

  0,0991

  2,9

  63,3

  11403

  3x400 + 1x185

  400

  CC

  24,2

  2,0

  0,047

  185

  CC

  16,4

  1,6

  0,0991

  3,1

  70,4

  14003

  3x400 + 1x240

  400

  CC

  24,2

  2,0

  0,047

  240

  CC

  18,6

  1,7

  0,0754

  3,2

  72,1

  14624

  – CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.


CXV/FRT – 0,6/1KV


CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR-PVC

TỔNG QUAN


•Cáp chậm cháy CXV/FRT được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
•Cáp chậm cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG


•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60332-1,3
•BS 4066-1,3

NHẬN BIẾT LÕI


•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC


Cap_chong_chay-13

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
 • Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
 • The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
 • Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
 • The cables must self-extinguish after removing the fire source.

 

5.1 – CÁP CXV/FRT - 1 ĐẾN 4 LÕI.                      CXV/FRT CABLE – 1 TO 4 CORES.  

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx. overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx. mass

Tiết diện

danh định

Kết cấu

 Đường kính ruột dẫn

gần đúng (*)

   Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal

area

     Structure

   Approx. conductor

diameter

Max. DC resistance at   200C

  Nominal thickness of insulation

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

1

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

1,5

7/0,52

1,56

12,10

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

5,8

10,7

11,2

12,0

47

151

170

198

2,5

7/0,67

2,01

7,41

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

6,2

11,6

12,2

13,1

60

188

216

256

4

7/0,85

2,55

4,61

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

6,8

12,7

13,3

14,4

78

239

282

338

6

7/1,04

3,12

3,08

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

7,3

13,8

14,6

15,7

101

302

362

441

10

7/1,35

4,05

1,83

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

8,3

15,7

16,6

18,0

147

424

520

642

16

CC

4,75

1,15

0,7

1,4

1,8

1,8

1,8

9,0

16,3

17,3

18,9

203

460

615

787

25

CC

6,0

0,727

0,9

1,4

1,8

1,8

1,8

10,6

19,6

20,8

22,9

303

686

929

1196

35

CC

7,1

0,524

0,9

1,4

1,8

1,8

1,8

11,7

21,8

23,2

25,5

400

899

1230

1593

50

CC

8,3

0,387

1,0

1,4

1,8

1,8

1,9

13,1

24,6

26,2

29,1

525

1177

1622

2121

70

CC

9,9

0,268

1,1

1,4

1,8

1,9

2,0

14,9

28,2

30,3

33,7

729

1625

2273

2977

95

CC

11,7

0,193

1,1

1,5

2,0

2,0

2,1

16,9

32,2

34,4

38,2

990

2205

3077

4037

120

CC

13,1

0,153

1,2

1,5

2,1

2,1

2,3

18,5

35,6

38,1

42,5

1230

2748

3844

5066

150

CC

14,7

0,124

1,4

1,6

2,2

2,3

2,4

20,7

39,8

42,8

48,0

1517

3387

4761

6257

185

CC

16,4

0,0991

1,6

1,6

2,3

2,4

2,6

22,8

44,2

47,9

53,4

1877

4201

5923

7800

240

CC

18,6

0,0754

1,7

1,7

2,5

2,6

2,8

25,4

49,8

53,5

59,6

2436

5450

7688

10127

300

CC

21,1

0,0601

1,8

1,8

2,7

2,8

3,0

28,3

55,6

59,8

66,6

3037

6800

9596

12639

400

CC

24,2

0,0470

2,0

1,9

2,9

3,1

3,3

32,0

63,0

68,3

76,0

3861

8657

12263

16142

500

CC

27,0

0,0366

2,2

2,0

-

-

-

35,4

-

-

-

4918

-

-

-

630

CC

30,8

0,0283

2,4

2,2

-

-

-

40,0

-

-

-

6336

-

-

-

– CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.2 - CÁP CXV/FRT - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.  CXV/FRT CABLE – 3 PHASE +       1 NEUTRAL CORES.

 

Mặt cắt danh định

 

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Chiều dày vỏ danh định

  Đường kính  tổng gần đúng

(*)

 

  Khối lượng   cáp gần đúng

(*)

 

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng

(*)

Chiều dày

cách điện danh định

Điện trở DC

tối đa

ở 200C

Tiết diện

danh định

Kết

cấu

Đường kính

ruột dẫn

gần đúng

 (*)

Chiều dày

cách điện danh định

Điện trở DC

 tối đa

 ở 200C

Nominal

Area

Nominal

area

Structure

Approx. conductor  diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal

area

Structure

 Approx. conductor  diameter

 Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of sheath

Approx. overall diameter

Approx. mass

 

mm2

N0/mm

mm

mm

/km

mm2

N0/mm

mm

mm

/km

mm

mm

kg/km

3x4 + 1x2,5

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

1,8

14,0

318

3x6 + 1x4

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

1,8

15,4

415

3x10 + 1x6

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

1,8

17,4

592

3x16 + 1x10

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

1,8

19,9

850

3x25 + 1x16

25

CC

6,0

0,9

0,727

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,8

21,9

1093

3x35 + 1x16

35

CC

7,1

0,9

0,524

16

CC

4,75

0,7

1,15

1,8

23,9

1388

3x35 + 1x25

35

CC

7,1

0,9

0,524

25

CC

6,0

0,9

0,727

1,8

24,9

1493

3x50 + 1x25

50

CC

8,3

1,0

0,387

25

CC

6,0

0,9

0,727

1,8

27,4

1871

3x50 + 1x35

50

CC

8,3

1,0

0,387

35

CC

7,1

0,9

0,524

1,8

28,1

1971

3x70 + 1x35

70

CC

9,9

1,1

0,268

35

CC

7,1

0,9

0,524

1,9

31,5

2617

3x70 + 1x50

70

CC

9,9

1,1

0,268

50

CC

8,3

1,0

0,387

2,0

32,6

2762

3x95 + 1x50

95

CC

11,7

1,1

0,193

50

CC

8,3

1,0

0,387

2,1

36,1

3556

3x95 + 1x70

95

CC

11,7

1,1

0,193

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,1

37,1

3773

3x120 + 1x70

120

CC

13,1

1,2

0,153

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,2

40,3

4531

3x120 + 1x95

120

CC

13,1

1,2

0,153

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,2

41,3

4796

3x150 + 1x70

150

CC

14,7

1,4

0,124

70

CC

9,9

1,1

0,268

2,3

44,1

5411

3x150 + 1x95

150

CC

14,7

1,4

0,124

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,4

45,8

5711

3x185 + 1x95

185

CC

16,4

1,6

0,0991

95

CC

11,7

1,1

0,193

2,5

49,8

6845

3x185 + 1x120

185

CC

16,4

1,6

0,0991

120

CC

13,1

1,2

0,153

2,5

50,8

7102

3x240 + 1x120

240

CC

18,6

1,7

0,0754

120

CC

13,1

1,2

0,153

2,7

55,5

8843

3x240 + 1x150

240

CC

18,6

1,7

0,0754

150

CC

14,7

1,4

0,124

2,7

56,7

9145

3x240 + 1x185

240

CC

18,6

1,7

0,0754

185

CC

16,4

1,6

0,0991

2,8

58,2

9553

3x300 + 1x150

300

CC

21,1

1,8

0,0601

150

CC

14,7

1,4

0,124

2,9

62,0

11015

3x300 + 1x185

300

CC

21,1

1,8

0,0601

185

CC

16,4

1,6

0,0991

2,9

63,3

11403

3x400 + 1x185

400

CC

24,2

2,0

0,047

185

CC

16,4

1,6

0,0991

3,1

70,4

14003

3x400 + 1x240

400

CC

24,2

2,0

0,047

240

CC

18,6

1,7

0,0754

3,2

72,1

14624

– CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây