Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A
Đăng ngày 02-01-2017 04:48:31 AM

Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A Model: SC09 Giao diện: RS232 Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp kết nối RS232 SC-09 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp kết nối RS232 SC-09 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu đỏ. Cáp lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A

Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX
Đăng ngày 02-01-2017 04:47:33 AM

Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX Model: SC-11 Giao diện: RS232 / RS422 Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp kết nối RS232 SC-11 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp kết nối RS232 SC-11 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu trắng. Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 02-01-2017 04:46:07 AM

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT Model: USB-FX232-CAB-1+ Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình UUSB-FX232-CAB-1+ sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu xanh. Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 02-01-2017 04:44:42 AM

Model: USB-FX232-CAB-1+ Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình UUSB-FX232-CAB-1+ sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu xanh. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 02-01-2017 04:43:50 AM

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940 Model: USB-FX232-CAB-1 Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình UUSB-FX232-CAB-1 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu đen. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 02-01-2017 04:42:10 AM

Model: USB-FX232-CAB-1 Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình UUSB-FX232-CAB-1 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu vàng. Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 02-01-2017 04:41:08 AM

Model: USB-AC30R2-9SS Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu vàng. Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS

Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U
Đăng ngày 02-01-2017 04:38:41 AM

Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U Model: FX-USB-AW+ Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình FX-USB-AW+ sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình FX-USB-AW+ có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu xanh. Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U

Cáp lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A
Đăng ngày 02-01-2017 04:33:14 AM

Cáp lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A Model: USB-SC09 Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp lập trình USB-SC09 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp lập trình USB-SC09 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 3 m. Cáp màu đen. Cáp lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A

Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A
Đăng ngày 02-01-2017 04:32:25 AM

Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A Model: USB-SA Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp kết nối USB-SA sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp kết nối USB-SA có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 2 m. Cáp màu trắng. Cáp kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A

Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 02-01-2017 04:31:19 AM

áp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q Model: QC30R2 Giao diện: RS232 / RS422 Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp chuyển đổi QC30R2 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp chuyển đổi QC30R2 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 2 m. Cáp màu trắng. Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q

Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15
Đăng ngày 02-01-2017 04:30:07 AM

Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15 Model: GT09-C20USB-5P Giao diện: USB Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp kết nối GT09-C20USB-5P sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp kết nối GT09-C20USB-5P có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 2 m. Cáp màu đen. Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15 Cáp kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15

Cáp kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920
Đăng ngày 02-01-2017 04:28:52 AM

Cáp kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920 Model: FX-50DU-CAB0 Giao diện: RS232 / RS422 Hệ điều hành tương thích: Windows 2000 / XP / WIN 7, WIN 8. Cáp kết nối RS232 FX-50DU-CAB0 sử dụng dễ dàng, dùng cho hầu như tất cả ngôn ngữ lập trình. Gọn nhẹ dễ dàng di chuyển mang theo, lắp đặt. Cáp cho phép nạp xóa dễ dàng, chứa được những chương trình phức tạp. Cáp kết nối RS232 FX-50DU-CAB0 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ chính xác cao. Chất liệu nhựa cao cấp, dây cáp mềm. Nhiệt độ làm việc: -20 ~ + 75 ℃. Chiều dài cáp: 2 m. Cáp màu trắng. Cáp kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây