Đèn Hanyoung STA-01-2 Đèn Hanyoung STA-01-2 Chức năng: Đèn siêu sáng, sáng liên tục Kích thước đường kính: Ø25 Điện áp nguồn cung cấp: 12V DC/AC Công suất đèn: 12V AC / 2W Công suất tiêu thụ: 4W Tần số nguồn điện: 50/60 Hz Nguồn sáng: đèn sợi đốt (loại socket) Góc phát sáng: 360° Vật liệu thấu kính: Polycarbonat (P.C) Vật liệu ống: aluminum Màu thấu kính: đỏ, xanh lá cây Mức độ bảo vệ: IP54 Kích thước: HANYOUNG NUX Số lượng: 1 Sản phẩm


  •  
  • Đèn Hanyoung STA-01-2

  • Đăng ngày 16-08-2016 09:49:14 AM - 1353 Lượt xem
  • Giá bán: Liên hệ

  • Chức năng: Đèn siêu sáng, sáng liên tục Kích thước đường kính: Ø25 Điện áp nguồn cung cấp: 12V DC/AC Công suất đèn: 12V AC / 2W Công suất tiêu thụ: 4W Tần số nguồn điện: 50/60 Hz Nguồn sáng: đèn sợi đốt (loại socket) Góc phát sáng: 360° Vật liệu thấu kính: Polycarbonat (P.C) Vật liệu ống: aluminum Màu thấu kính: đỏ, xanh lá cây Mức độ bảo vệ: IP54 Kích thước:


Chức năng: Đèn siêu sáng, sáng liên tục

Kích thước đường kính: Ø25

Điện áp nguồn cung cấp: 12V DC/AC

Công suất đèn: 12V AC / 2W

Công suất tiêu thụ: 4W

Tần số nguồn điện: 50/60 Hz

Nguồn sáng: đèn sợi đốt (loại socket)

Góc phát sáng: 360°

Vật liệu thấu kính: Polycarbonat (P.C)

Vật liệu ống: aluminum

Màu thấu kính: đỏ, xanh lá cây

Mức độ bảo vệ: IP54

Kích thước:

Các mã khác:

STA-01-3 O25 Đèn siêu sáng, 3 tầng (R, Y, G) điện áp 12Vdc/ac
STA-01-4 Đèn siêu sáng, 4 tầng (R, Y, G, Blue) điện áp 12Vdc/ac
STA-02-2 Đèn siêu sáng, 2 tầng (R, G) điện áp 24Vdc/ac
STA-02-3 Đèn siêu sáng, 3 tầng (R, Y, G) điện áp 24Vdc/ac
STA-02-4 Đèn siêu sáng, 4 tầng (R, Y, G, Blue) điện áp 24Vdc/ac
STA-10-2 Đèn siêu sáng, 2 tầng (R, G) điện áp 110Vac
STA-10-3 Đèn siêu sáng, 3 tầng (R, Y, G) điện áp 110Vac
STA-10-4 Đèn siêu sáng, 4 tầng (R, Y, G, Blue) điện áp 110Vac
STA-20-2 Đèn siêu sáng, 2 tầng (R, G) điện áp 220Vac
STA-20-3 Đèn siêu sáng, 3 tầng (R, Y, G) điện áp 220Vac
STA-20-4 Đèn siêu sáng, 4 tầng (R, Y, G, Blue) điện áp 220Vac
STL-025-D51-1-N/P(NPN/PNP)   Đèn LED,1 tầng, màu (R), sáng liên tục, 24vdc
STL-025-D51-2-N/P(NPN/PNP)   Đèn LED, 2 tầng, màu (R, G), sáng liên tục, 24vdc
STL-025-D51-3-N/P(NPN/PNP)   Đèn LED,3 tầng, màu (R, Y, G), sáng liên tục, 24vdc
STL-025-D51-4-N/P(NPN/PNP)   Đèn LED,4 tầng, màu (R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 24vdc
STL-025-D51-5-N/P(NPN/PNP)   Đèn LED,5 tầng, màu (R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 24vdc
STL-040-A-C51-1-(D/L/M) O40 Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-040-A-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-040-A-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-040-A-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-040-A-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-040-F-C51-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-040-F-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-040-F-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-040-F-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-040-F-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-040-A-A11-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 100-240ac
STL-040-A-A11-2-(D/L/M) O40 Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-040-A-A11-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-040-A-A11-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 100-240ac
STL-040-A-A11-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 100-240ac
STL-040-F-A11-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-040-F-A11-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-040-F-A11-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-040-F-A11-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-040-F-A11-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-060-A-C51-1-(D/L/M) O60 Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-060-A-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-060-A-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-060-A-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-060-A-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-060-F-C51-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-060-F-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-060-F-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-060-F-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-060-F-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-060-A-A11-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 100-240ac
STL-060-A-A11-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-060-A-A11-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-060-A-A11-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 100-240ac
STL-060-A-A11-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 100-240ac
STL-060-F-A11-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-060-F-A11-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-060-F-A11-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-060-F-A11-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-060-F-A11-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-080-A-C51-1-(D/L/M) O80 Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-080-A-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-080-A-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-080-A-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-080-A-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 24vdc/ac
STL-080-F-C51-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-080-F-C51-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 24vdc/ac
STL-080-F-C51-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-080-F-C51-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-080-F-C51-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 24vdc/vac
STL-080-A-A11-1-(D/L/M) Đèn LED,1 tầng, màu(R), sáng liên tục, 100-240ac
STL-080-A-A11-2-(D/L/M) Đèn LED,2 tầng, màu(R, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-080-A-A11-3-(D/L/M) Đèn LED,3 tầng, màu(R, Y, G), sáng liên tục, 100-240ac
STL-080-A-A11-4-(D/L/M) Đèn LED,4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng liên tục, 100-240ac
STL-080-A-A11-5-(D/L/M) Đèn LED,5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng liên tục, 100-240ac
STL-080-F-A11-1-(D/L/M) 1 tầng, màu(R), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-080-F-A11-2-(D/L/M) 2 tầng, màu(R,G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-080-F-A11-3-(D/L/M) 3 tầng, màu(R, Y, G), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-080-F-A11-4-(D/L/M) 4 tầng, màu(R, Y, G, Blue), sáng nhấp nháy, 100-240ac
STL-080-F-A11-5-(D/L/M) 5 tầng, màu(R, Y, G, Blue, White), sáng nhấp nháy, 100-240ac

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611
Mobile:(Call/ Zalo): 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Hotline: 0362 916 439/ 0986 561 893/ 0915325410

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây