Dây curoa HTD904-8M Dây curoa HTD904-8M
Thông số kỹ thuật dây curoa 8M
Mã Dây  z r Mã Dây  z r Mã Dây  z r
Dây curoa 184-8M  23 184 Dây curoa 1552-8M  194 1 552   Dây curoa 1560-8M  195 1 560  
Dây curoa 288-8M  36 288 Dây curoa 928-8M  116 928 Dây curoa 1576-8M  197 1 576  
Dây curoa 320-8M  40 320 Dây curoa 936-8M  117 936 Dây curoa 1600-8M  200 1 600  
Dây curoa 328-8M  41 328 Dây curoa 944-8M  118 944 Dây curoa 1640-8M  205 1 640  
Dây curoa 336-8M  42 336 Dây curoa 952-8M  119 952 Dây curoa 1648-8M  206 1 648  
Dây curoa 368-8M  46 368 Dây curoa 960-8M  120 960 Dây curoa 1680-8M  210 1 680  
Dây curoa 376-8M  47 376 Dây curoa 968-8M  121 968 Dây curoa 1696-8M  212 1 696  
Dây curoa 384-8M  48 384 Dây curoa 976-8M  122 976 Dây curoa 1728-8M  216 1 728  
Dây curoa 400-8M  50 400 Dây curoa 1000-8M  125 1 000   Dây curoa  1760-8M  220 1 760  
Dây curoa 408-8M  51 408 Dây curoa 1016-8M  127 1 016   Dây curoa 1784-8M  223 1 784  
Dây curoa 416-8M  52 416 Dây curoa 1024-8M  128 1 024   Dây curoa 1792-8M  224 1 792  
Dây curoa 424-8M  53 424 Dây curoa 1040-8M  130 1 040   Dây curoa 1800-8M  225 1 800  
Dây curoa 440-8M  55 440 Dây curoa 1056-8M  132 1 056   Dây curoa 1856-8M  232 1 856  
Dây curoa 448-8M  56 448 Dây curoa 1064-8M  133 1 064   Dây curoa 1896-8M  237 1 896  
Dây curoa 472-8M  59 472 Dây curoa 1080-8M  135 1 080   Dây curoa 1904-8M  238 1 904  
Dây curoa 480-8M  60 480 Dây curoa 1104-8M  138 1 104   Dây curoa 1920-8M  240 1 920  
Dây curoa 512-8M  64 512 Dây curoa 1112-8M  139 1 112   Dây curoa 1936-8M  242 1 936  
Dây curoa 520-8M  65 520 Dây curoa 1120-8M  140 1 120   Dây curoa 1952-8M  244 1 952  
Dây curoa 536-8M  67 536 Dây curoa 1128-8M  141 1 128   Dây curoa 2000-8M  250 2 000  
Dây curoa 544-8M  68 544 Dây curoa 1136-8M  142 1 136   Dây curoa 2080-8M  260 2 080  
Dây curoa 560-8M  70 560 Dây curoa 1152-8M  144 1 152   Dây curoa 2096-8M  262 2 096  
Dây curoa 568-8M  71 568 Dây curoa 1160-8M  145 1 160   Dây curoa 2104-8M  263 2 104  
Dây curoa 576-8M  72 576 Dây curoa 1168-8M  146 1 168   Dây curoa 2136-8M  267 2 136  
Dây curoa 584-8M  73 584 Dây curoa 1184-8M  148 1 184   Dây curoa 2160-8M  270 2 160  
Dây curoa 592-8M  74 592 Dây curoa 1192-8M  149 1 192   Dây curoa 2208-8M  276 2 208  
Dây curoa 600-8M  75 600 Dây curoa 1200-8M  150 1 200   Dây curoa 2240-8M  280 2 240  
Dây curoa 608-8M  76 608 Dây curoa 1208-8M  151 1 208   Dây curoa 2248-8M  281 2 248  
Dây curoa 624-8M  78 624 Dây curoa 1216-8M  152 1 216   Dây curoa 2304-8M  288 2 304  
Dây curoa 632-8M  79 632 Dây curoa 1224-8M  153 1 224   Dây curoa 2328-8M  291 2 328  
Dây curoa 640-8M  80 640 Dây curoa 1240-8M  155 1 240   Dây curoa 2392-8M  299 2 392  
Dây curoa 648-8M  81 648 Dây curoa 1248-8M  156 1 248   Dây curoa 2400-8M  300 2 400  
Dây curoa 656-8M  82 656 Dây curoa 1256-8M  157 1 256   Dây curoa 2504-8M  313 2 504  
Dây curoa 680-8M  85 680 Dây curoa 1264-8M  158 1 264   Dây curoa 2584-8M  323 2 584  
Dây curoa 688-8M  86 688 Dây curoa 1272-8M  159 1 272   Dây curoa 2600-8M  325 2 600  
Dây curoa 696-8M  87 696 Dây curoa 1280-8M  160 1 280   Dây curoa 2656-8M  332 2 656  
Dây curoa 712-8M  89 712 Dây curoa 1304-8M  163 1 304   Dây curoa 2736-8M  342 2 736  
Dây curoa 720-8M  90 720 Dây curoa 1312-8M  164 1 312   Dây curoa 2800-8M  350 2 800  
Dây curoa 728-8M  91 728 Dây curoa 1320-8M  165 1 320   Dây curoa 3048-8M  381 3 048  
Dây curoa 736-8M  92 736 Dây curoa 1328-8M  166 1 328   Dây curoa 3120-8M  390 3 120  
Dây curoa 760-8M  95 760 Dây curoa 1344-8M  168 1 344   Dây curoa 3168-8M  396 3 168  
Dây curoa 776-8M  97 776 Dây curoa 1352-8M  169 1 352   Dây curoa 3200-8M  400 3 200  
Dây curoa 784-8M  98 784 Dây curoa 1360-8M  170 1 360   Dây curoa 3280-8M  410 3 280  
Dây curoa 792-8M  99 792 Dây curoa 1376-8M  172 1 376   Dây curoa 3400-8M  425 3 400  
Dây curoa 800-8M  100 800 Dây curoa 1392-8M  174 1 392   Dây curoa 3600-8M  450 3 600  
Dây curoa 816-8M  102 816 Dây curoa 1400-8M  175 1 400   Dây curoav 3720-8M  465 3 720  
Dây curoa 824-8M  103 824 Dây curoa 1416-8M  177 1 416   Dây curoa 3824-8M  478 3 824  
Dây curoa 840-8M  105 840 Dây curoa 1424-8M  178 1 424   Dây curoa 3864-8M  483 3 864  
Dây curoa 848-8M  106 848 Dây curoa 1432-8M  179 1 432   Dây curoa 4000-8M  500 4 000  
Dây curoa 856-8M  107 856 Dây curoa 1440-8M  180 1 440   Dây curoa 4200-8M  525 4 200  
Dây curoa 864-8M  108 864 Dây curoa 1456-8M  182 1 456   Dây curoa 4400-8M  550 4 400  
Dây curoa 872-8M  109 872 Dây curoa 1464-8M  183 1 464   Dây curoa 5120-8M  640 5 120  
Dây curoa 880-8M  110 880 Dây curoa 1480-8M  185 1 480   Dây curoa 5600-8M  700 5 600  
Dây curoa 896-8M  112 896 Dây curoa 1512-8M  189 1 512   Dây curoa 5960-8M  745 5 960  
Dây curoa 912-8M  114 912 Dây curoa 1520-8M  190 1 520   Dây curoa 6600-8M  825 6 600  
Dây curoa 920-8M  115 920 Dây curoa 1536-8M  192 1 536   Dây curoa 6880-8M  860 6 880  
HTD904-8M SẢN PHẨM KHÁC Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • Dây curoa HTD904-8M

 • Đăng ngày 28-09-2018 10:34:05 PM - 157 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: HTD904-8M
 • Giá bán: Liên hệ

 • Thông số kỹ thuật dây curoa 8M
  Mã Dây  z r Mã Dây  z r Mã Dây  z r
  Dây curoa 184-8M  23 184 Dây curoa 1552-8M  194 1 552   Dây curoa 1560-8M  195 1 560  
  Dây curoa 288-8M  36 288 Dây curoa 928-8M  116 928 Dây curoa 1576-8M  197 1 576  
  Dây curoa 320-8M  40 320 Dây curoa 936-8M  117 936 Dây curoa 1600-8M  200 1 600  
  Dây curoa 328-8M  41 328 Dây curoa 944-8M  118 944 Dây curoa 1640-8M  205 1 640  
  Dây curoa 336-8M  42 336 Dây curoa 952-8M  119 952 Dây curoa 1648-8M  206 1 648  
  Dây curoa 368-8M  46 368 Dây curoa 960-8M  120 960 Dây curoa 1680-8M  210 1 680  
  Dây curoa 376-8M  47 376 Dây curoa 968-8M  121 968 Dây curoa 1696-8M  212 1 696  
  Dây curoa 384-8M  48 384 Dây curoa 976-8M  122 976 Dây curoa 1728-8M  216 1 728  
  Dây curoa 400-8M  50 400 Dây curoa 1000-8M  125 1 000   Dây curoa  1760-8M  220 1 760  
  Dây curoa 408-8M  51 408 Dây curoa 1016-8M  127 1 016   Dây curoa 1784-8M  223 1 784  
  Dây curoa 416-8M  52 416 Dây curoa 1024-8M  128 1 024   Dây curoa 1792-8M  224 1 792  
  Dây curoa 424-8M  53 424 Dây curoa 1040-8M  130 1 040   Dây curoa 1800-8M  225 1 800  
  Dây curoa 440-8M  55 440 Dây curoa 1056-8M  132 1 056   Dây curoa 1856-8M  232 1 856  
  Dây curoa 448-8M  56 448 Dây curoa 1064-8M  133 1 064   Dây curoa 1896-8M  237 1 896  
  Dây curoa 472-8M  59 472 Dây curoa 1080-8M  135 1 080   Dây curoa 1904-8M  238 1 904  
  Dây curoa 480-8M  60 480 Dây curoa 1104-8M  138 1 104   Dây curoa 1920-8M  240 1 920  
  Dây curoa 512-8M  64 512 Dây curoa 1112-8M  139 1 112   Dây curoa 1936-8M  242 1 936  
  Dây curoa 520-8M  65 520 Dây curoa 1120-8M  140 1 120   Dây curoa 1952-8M  244 1 952  
  Dây curoa 536-8M  67 536 Dây curoa 1128-8M  141 1 128   Dây curoa 2000-8M  250 2 000  
  Dây curoa 544-8M  68 544 Dây curoa 1136-8M  142 1 136   Dây curoa 2080-8M  260 2 080  
  Dây curoa 560-8M  70 560 Dây curoa 1152-8M  144 1 152   Dây curoa 2096-8M  262 2 096  
  Dây curoa 568-8M  71 568 Dây curoa 1160-8M  145 1 160   Dây curoa 2104-8M  263 2 104  
  Dây curoa 576-8M  72 576 Dây curoa 1168-8M  146 1 168   Dây curoa 2136-8M  267 2 136  
  Dây curoa 584-8M  73 584 Dây curoa 1184-8M  148 1 184   Dây curoa 2160-8M  270 2 160  
  Dây curoa 592-8M  74 592 Dây curoa 1192-8M  149 1 192   Dây curoa 2208-8M  276 2 208  
  Dây curoa 600-8M  75 600 Dây curoa 1200-8M  150 1 200   Dây curoa 2240-8M  280 2 240  
  Dây curoa 608-8M  76 608 Dây curoa 1208-8M  151 1 208   Dây curoa 2248-8M  281 2 248  
  Dây curoa 624-8M  78 624 Dây curoa 1216-8M  152 1 216   Dây curoa 2304-8M  288 2 304  
  Dây curoa 632-8M  79 632 Dây curoa 1224-8M  153 1 224   Dây curoa 2328-8M  291 2 328  
  Dây curoa 640-8M  80 640 Dây curoa 1240-8M  155 1 240   Dây curoa 2392-8M  299 2 392  
  Dây curoa 648-8M  81 648 Dây curoa 1248-8M  156 1 248   Dây curoa 2400-8M  300 2 400  
  Dây curoa 656-8M  82 656 Dây curoa 1256-8M  157 1 256   Dây curoa 2504-8M  313 2 504  
  Dây curoa 680-8M  85 680 Dây curoa 1264-8M  158 1 264   Dây curoa 2584-8M  323 2 584  
  Dây curoa 688-8M  86 688 Dây curoa 1272-8M  159 1 272   Dây curoa 2600-8M  325 2 600  
  Dây curoa 696-8M  87 696 Dây curoa 1280-8M  160 1 280   Dây curoa 2656-8M  332 2 656  
  Dây curoa 712-8M  89 712 Dây curoa 1304-8M  163 1 304   Dây curoa 2736-8M  342 2 736  
  Dây curoa 720-8M  90 720 Dây curoa 1312-8M  164 1 312   Dây curoa 2800-8M  350 2 800  
  Dây curoa 728-8M  91 728 Dây curoa 1320-8M  165 1 320   Dây curoa 3048-8M  381 3 048  
  Dây curoa 736-8M  92 736 Dây curoa 1328-8M  166 1 328   Dây curoa 3120-8M  390 3 120  
  Dây curoa 760-8M  95 760 Dây curoa 1344-8M  168 1 344   Dây curoa 3168-8M  396 3 168  
  Dây curoa 776-8M  97 776 Dây curoa 1352-8M  169 1 352   Dây curoa 3200-8M  400 3 200  
  Dây curoa 784-8M  98 784 Dây curoa 1360-8M  170 1 360   Dây curoa 3280-8M  410 3 280  
  Dây curoa 792-8M  99 792 Dây curoa 1376-8M  172 1 376   Dây curoa 3400-8M  425 3 400  
  Dây curoa 800-8M  100 800 Dây curoa 1392-8M  174 1 392   Dây curoa 3600-8M  450 3 600  
  Dây curoa 816-8M  102 816 Dây curoa 1400-8M  175 1 400   Dây curoav 3720-8M  465 3 720  
  Dây curoa 824-8M  103 824 Dây curoa 1416-8M  177 1 416   Dây curoa 3824-8M  478 3 824  
  Dây curoa 840-8M  105 840 Dây curoa 1424-8M  178 1 424   Dây curoa 3864-8M  483 3 864  
  Dây curoa 848-8M  106 848 Dây curoa 1432-8M  179 1 432   Dây curoa 4000-8M  500 4 000  
  Dây curoa 856-8M  107 856 Dây curoa 1440-8M  180 1 440   Dây curoa 4200-8M  525 4 200  
  Dây curoa 864-8M  108 864 Dây curoa 1456-8M  182 1 456   Dây curoa 4400-8M  550 4 400  
  Dây curoa 872-8M  109 872 Dây curoa 1464-8M  183 1 464   Dây curoa 5120-8M  640 5 120  
  Dây curoa 880-8M  110 880 Dây curoa 1480-8M  185 1 480   Dây curoa 5600-8M  700 5 600  
  Dây curoa 896-8M  112 896 Dây curoa 1512-8M  189 1 512   Dây curoa 5960-8M  745 5 960  
  Dây curoa 912-8M  114 912 Dây curoa 1520-8M  190 1 520   Dây curoa 6600-8M  825 6 600  
  Dây curoa 920-8M  115 920 Dây curoa 1536-8M  192 1 536   Dây curoa 6880-8M  860 6 880  


 

 Các loại dây curoa công nghiệp khác:
Dây curoa A, Dây curoa B, Dây curoa C, Dây curoa D, Dây curoa E, Dây curoa 3V 5V 8V, Dây curoa XPZ, Dây curoa XPA, Dây curoa XPB, Dây curoa XPC, Dây curoa ZX, Dây curoa AX, Dây curoa BX, Dây curoa CX, Dây curoa 3VX, Dây curoa 5VX, Dây curoa VS, Dây curoa SPA, Dây curoa SPB, Dây curoa SPC, Dây curoa AA BB CC, Dây curoa PH PJ PK PL PM, Dây curoa MXL, Dây curoa XL, Dây curoa L, Dây curoa H, Dây curoa XH XXH, Dây curoa 3M, Dây curoa 5M, Dây curoa 8M, Dây curoa 14M, Dây curoa T5, Dây curoa T10, Dây curoa T20, Dây curoa AT5, Dây curoa AT10, Dây curoa AT20, Dây curoa SPZ.

 

  Ý kiến bạn đọc

     

 

 Từ khóa: kỹ thuật, thông số
Danh mục sản phẩm

Bảng giá
HOTLINE
hotline bg Mr Trường:
0915.325.410
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
KD (Call/Zalo): 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com 
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây