Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14S Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14S
MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC DIỄN GIẢI
TZN4S-14R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4ST-14R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4ST-24R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZN4M-14R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZN4M-24R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZN4M-A4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C, Trans 4-20mA
TZN4M-B4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current, RS485, 2 cảnh báo
TZN4H-14R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZN4H-24R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZN4W-14R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZN4W-24R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZN4W-A4R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C,Trans 4-20mA, 2 cảnh báo
TZN4L-14R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZN4L-24R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZN4L-A4,C,S 96 X 96 On/Off-PID,Multi input, Ou: R/SSR/C, Trans 4-20mA, 2 cảnh báo
TZ4H-14R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4H-24R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZ4L-14R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4L-24R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZ4L-A4R,C,S 96 X 96 On/Off-PID,Multi input, Out: R/SSR/C, Trans 4-20mA
TZ4M-14R 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4M-24R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZ4M-A4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C, Trans 4-20mA
TZ4M-B4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current, RS485
TZ4W-14R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
TZ4W-24R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
TZ4W-A4R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C,Trans. 4-20mA
TB42-14R,C,S 96 x 48 Board rời, điều khiển On/Off – PID, Multi input, Out: R/ SSR/ Current
TC4S-14R 48 X 48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4S-24R 48 X 48 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
TC4M-14R 72 x 72 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4M-24R 72 X 72 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4H-14R 48 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
TC4H-24R 48 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4W-14R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4W-24R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
TC4L-14R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm,
TZ4ST-14S THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14S

 • Đăng ngày 30-06-2018 02:13:37 PM - 436 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TZ4ST-14S
 • Giá bán: Liên hệ

 • MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC DIỄN GIẢI
  TZN4S-14R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4ST-14R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4ST-24R,C,S 48 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZN4M-14R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZN4M-24R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZN4M-A4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C, Trans 4-20mA
  TZN4M-B4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current, RS485, 2 cảnh báo
  TZN4H-14R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZN4H-24R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZN4W-14R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZN4W-24R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZN4W-A4R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C,Trans 4-20mA, 2 cảnh báo
  TZN4L-14R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZN4L-24R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZN4L-A4,C,S 96 X 96 On/Off-PID,Multi input, Ou: R/SSR/C, Trans 4-20mA, 2 cảnh báo
  TZ4H-14R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4H-24R,C,S 48 x 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZ4L-14R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4L-24R,C,S 96 X 96 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZ4L-A4R,C,S 96 X 96 On/Off-PID,Multi input, Out: R/SSR/C, Trans 4-20mA
  TZ4M-14R 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4M-24R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZ4M-A4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C, Trans 4-20mA
  TZ4M-B4R,C,S 72 x 72 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current, RS485
  TZ4W-14R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 cảnh báo
  TZ4W-24R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 cảnh báo
  TZ4W-A4R,C,S 96 x 48 On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C,Trans. 4-20mA
  TB42-14R,C,S 96 x 48 Board rời, điều khiển On/Off – PID, Multi input, Out: R/ SSR/ Current
  TC4S-14R 48 X 48 Input K+PT100+J Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4S-24R 48 X 48 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
  TC4M-14R 72 x 72 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4M-24R 72 X 72 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4H-14R 48 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm, 1 dòng LED
  TC4H-24R 48 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4W-14R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4W-24R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 1 alarm, 1 dòng LED
  TC4L-14R 96 X 96 Input K+PT100+J, Out:Relay + SSR, 2 alarm,


Mã hàng :  TZ4ST-14S
Kích thước W48xH48
Dòng sản phẩm: TZ4ST SERIES
Hiển thị Hiển thị Led 7 đoạn
Nguồn cấp 100-240VAC±10%50/60Hz
Ngõ vào Can nhiệt: K (CA)
Ngõ ra Ngõ ra điều khiển
- Rơ le: 250VAC 2A 1c
Chu kỳ lấy mẫu 50ms
Phương pháp điều khiển  ON/OFF và P, PI, PD, PID
Kiểu đấu nối Cầu đấu
Kiểu lắp đặt Lắp trên cánh tủ, lắp trên tấm bắt thiết bị
Phụ kiện Gá lắp cánh tủ, đế cắm (bán rời)
Bảo hành :  12 tháng

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá
HOTLINE
hotline bg Mr Trường:
0915.325.410
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
KD (Call/Zalo): 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com 
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây