Bộ đếm
Đăng ngày 18-02-2016 02:31:59 AM

BC3-T60

Thiết bị chống sét 1P LS : BKS-A 1P
Đăng ngày 30-01-2016 02:55:16 AM

Số cực : 1P Điện áp bảo vệ : AC220V, <1.2KV Dòng cắt : 10KA

Tay xoay cho aptomat LS loại gắn ngoài : EH100-S for ABN103c
Đăng ngày 30-01-2016 02:30:24 AM

Tay xoay gắn ngoài cho aptomat ABN103c

Tay xoay cho aptomat LS loại gắn trực tiếp : DH100-S for ABN103c
Đăng ngày 30-01-2016 02:26:07 AM

Tay xoay gắn trực tiếp cho aptomat ABN103c

Aptomat chống giật ELCB 4P LS : EBN104c
Đăng ngày 29-01-2016 10:34:40 PM

Loại hộp đúc 4P Dòng điện : 15,20,30,40,50,60,75,100A Dòng cắt : 18KA

Aptomat MCB 4P LS : BKN-4P
Đăng ngày 29-01-2016 10:26:23 PM

Loại gài, 4P Dòng điện : 6-10-16-20-25-32-40A Dòng cắt : 6KA

Aptomat MCB 3P LS : BKN-3P
Đăng ngày 29-01-2016 10:24:33 PM

Loại gài, 3P Dòng điện : 6-10-16-20-25-32-40A Dòng cắt : 6KA

Aptomat MCB 2P LS : BKN-2P
Đăng ngày 29-01-2016 10:22:32 PM

Loại gài, 2P Dòng điện : 6-10-16-20-25-32-40A Dòng cắt : 6KA

Aptomat MCB 1P LS : BKN-1P
Đăng ngày 29-01-2016 10:18:56 PM

Loại gài, 1P Dòng điện : 6-10-16-20-25-32-40A Dòng cắt : 6KA

Tiếp điểm cảnh báo, Alarm switch (AL) LS : ABN/S50~250AF
Đăng ngày 29-01-2016 10:06:52 PM

Tiếp điểm cảnh báo (AL) cho ABN/S50~250AF

Tiếp điểm phụ, Auxiliary switch (AX) LS : ABN/S50~250AF
Đăng ngày 29-01-2016 10:04:49 PM

Tiếp điểm phụ (AX) cho ABN/S50~250AF

Cuộn bảo vệ thấp áp, Under Vol. Trip (UVT) LS : ABNS50~250AF
Đăng ngày 29-01-2016 10:00:18 PM

Cuộn bảo vệ thấp áp (UVT) cho ABN/S50~250AF

Cuộn đóng ngắt, Shunt trip (SHT) LS : ABN/S50~250AF
Đăng ngày 29-01-2016 09:52:32 PM

Cuộn đóng ngắt (SHT) cho ABN/S50~250AF

Aptomat MCCB 3P, loại chỉnh dòng 0.8~1) x ln max : ABS 203G
Đăng ngày 29-01-2016 09:36:26 PM

Loại hộp đúc 3P, loại chỉnh dòng 0.8~1) x ln max Dòng điện : 125-160-200-250A Dòng cắt : 25KA

Aptomat MCCB 3P, loại chỉnh dòng 0.8~1) x ln max : ABE 203G
Đăng ngày 29-01-2016 09:31:24 PM

Loại hộp đúc 3P, loại chỉnh dòng 0.8~1) x ln max Dòng điện : 125-160-200-250A Dòng cắt : 16KA

Aptomat chống giật ELCB 3P : EBN53c
Đăng ngày 29-01-2016 08:58:07 PM

Loại 3 pha Dòng điện : 15-20-30-40-50A Dòng dò : 30mA Dòng cắt : 14KA

Aptomat chống giật ELCB 2P : EBS52Fb
Đăng ngày 29-01-2016 08:40:50 PM

Loại 2 pha Dòng điện : 40-50A Dòng dò : 30mA Dòng cắt : 2.5KA

Aptomat chống giật ELCB 2P : 32GRc
Đăng ngày 29-01-2016 08:34:28 PM

Loại 2 pha Dòng điện : 15-20-30A Dòng dò : 30mA Dòng cắt : 1.5KA

Aptomat MCCB 4P : T1000N 4P
Đăng ngày 29-01-2016 04:43:22 AM

Loại hộp đúc 4P. Dòng điện : 1000A. Dòng cắt : 50KA.

Aptomat MCCB 4P : ABS104c
Đăng ngày 29-01-2016 04:39:20 AM

Loại hộp đúc 4P. Dòng điện : 40-50-60-75-100-125A. Dòng cắt : 42KA.

Aptomat MCCB 4P : ABN54c
Đăng ngày 29-01-2016 04:33:30 AM

Loại hộp đúc 4P. Dòng điện : 15-20-30-40-50A. Dòng cắt : 18KA.

Aptomat MCCB 3P : T1000N 3P
Đăng ngày 29-01-2016 04:16:29 AM

Loại hộp đúc 3P. Dòng điện : 1000A. Dòng cắt : 50KA.

Aptomat MCCB 3P : ABS53c
Đăng ngày 29-01-2016 04:09:27 AM

Loại hộp đúc 3P. Dòng điện : 15-20-30-40-50A Dòng cắt : 22KA.

Aptomat MCCB 3P : ABN53c
Đăng ngày 29-01-2016 03:52:16 AM

Loại hộp đúc 3P. Dòng điện : 15-20-30-40-50A. Dòng cắt : 18KA.

Aptomat MCCB 2P : ABS32c
Đăng ngày 29-01-2016 03:36:18 AM

Loại hộp đúc 2P. Dòng điện : 10A. Dòng cắt : 25KA.

Aptomat MCCB 2P : ABN52c
Đăng ngày 29-01-2016 03:25:15 AM

Loại hộp đúc 2P. Dòng điện : 15-20-30-40-50A. Dòng cắt : 30KA.

Máy cắt không khí ACB 4P UAN type, loại ngăn kéo UAN20B 4B M2C2S250M
Đăng ngày 28-01-2016 10:20:21 PM

Loại ngăn kéo, 4P Dòng điện : 2000A Dòng cắt : 100KA

Máy cắt không khí ACB 3P UAS type, loại cố định UAS06A 3H M2C2S250T
Đăng ngày 28-01-2016 10:10:17 PM

Loại cố định 3P Dòng điện : 630A. Dòng cắt : 65KA.

Rơ le nhiệt Hyundai UTH800K (3 Elrments, cho UMC630, UMC800)
Đăng ngày 28-01-2016 09:55:15 PM

Rơ le nhiệt cho khởi động từ UMC630, UMC800

Rơ le nhiệt Hyundai UTH150K (3 Elrments, cho UMC115~UMC150)
Đăng ngày 28-01-2016 09:51:29 PM

Rơ le nhiệt cho khởi động từ UMC115~UMC150

Rơ le nhiệt Hyundai UTH100H (2 Elrments, cho UMC75~UMC100)
Đăng ngày 28-01-2016 09:37:43 PM

Rơ le nhiệt cho khởi động từ UMC75~UMC100

Rơ le nhiệt Hyundai UTH32H (2 Elrments, cho UMC18~UMC32)
Đăng ngày 28-01-2016 09:33:47 PM

Rơ le nhiệt cho khởi động từ UMC18~UMC32

Rơ le nhiệt Hyundai UTH12H (2 Elrments, cho UMC9 &UMC12)
Đăng ngày 28-01-2016 09:22:58 PM

Rơ le nhiệt cho khởi động từ UMC9 & UMC12

Khởi động từ CONTACTOR (AC/DC Magnetic contractor) : UMC800 22NS F-
Đăng ngày 28-01-2016 09:09:54 PM

Khởi động từ 3P 800A, 400KW

Khởi động từ CONTACTOR (AC/DC Magnetic contractor) : UMC400 22NS F-
Đăng ngày 28-01-2016 09:05:29 PM

Khởi động từ 3P 400A

Bộ điều khiển nhiệt độ
Đăng ngày 22-01-2016 04:53:55 AM

E5CC-RX2ASM-800

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron
Đăng ngày 22-01-2016 02:32:06 AM

E5CZ-C2ML

Rơ Le Thời Gian Timer Omron
Đăng ngày 22-01-2016 02:20:06 AM

H3DKZ-A2

Đế timer
Đăng ngày 22-01-2016 02:09:11 AM

PF113A-E

Đế rơ le
Đăng ngày 22-01-2016 02:05:21 AM

PF083A-E

Rơ le luân phiên ( Dùng cho điều khiển bơm)
Đăng ngày 22-01-2016 02:00:15 AM

G4Q-212S AC220

MCCB Mitsubishi 2P/50A/50kA
Đăng ngày 19-01-2016 09:40:22 PM

NF125-SW

Relay Nhiệt Mitsubishi-330A
Đăng ngày 19-01-2016 03:13:20 AM

TH-N400RH

Relay Nhiệt Mitsubishi-660A
Đăng ngày 19-01-2016 03:09:05 AM

TH-N600

Contactor Mitsubishi/800A-Coil:220VAC
Đăng ngày 19-01-2016 02:21:19 AM

S-N800

Contactor Mitsubishi/20A-Coil:220VAC
Đăng ngày 19-01-2016 02:12:37 AM

S-N20

MCB đóng cắt loại nhỏ 2 cực
Đăng ngày 18-01-2016 09:40:56 PM

BH-D6

MCB Mitsubishi 1 pha
Đăng ngày 18-01-2016 09:25:31 PM

BH-D6

Cầu dao bảo vệ dòng rò Mitsubishi ELCB 3p
Đăng ngày 18-01-2016 09:18:22 PM

NV400-HEW (HS)

Cầu dao bảo vệ dòng rò Mitsubishi ELCB 4p
Đăng ngày 18-01-2016 09:04:46 PM

NV250-HEW (HS)

Aptomat MCCB Mitsubishi, vỏ đúc
Đăng ngày 18-01-2016 08:40:52 PM

NF63-CW

Rơ le bảo vệ mất pha
Đăng ngày 18-01-2016 08:16:20 PM

K8DS-PH1

Rơ le thời gian OFF Delay
Đăng ngày 18-01-2016 04:03:53 AM

H3CR-A8

Rơ le trung gian 4 cặp tiếp điểm 5A 220VVAC
Đăng ngày 17-01-2016 10:52:49 PM

MY4N DC24

Rơ le trung gian 4 cặp tiếp điểm 5A 220VVAC
Đăng ngày 17-01-2016 10:49:44 PM

MY4N AC220/240

Khởi động từ CONTACTOR (AC/DC Magnetic contractor) : UMC 115 22NS F-
Đăng ngày 14-01-2016 10:18:27 PM

Khởi động từ 3P 115A

Cuộn ngắt thấp áp, under voltage trip (UVT) : UVT 10A_
Đăng ngày 14-01-2016 09:11:52 PM

Under voltage trip UVT 10A_

Danh mục sản phẩm

Bảng giá
HOTLINE
hotline bg Mr Trường:
0915.325.410
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
KD (Call/Zalo): 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com 
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây